Leer van u vakgenoten

Tot 15 juni konden vakprofessionals abstracts indienen om vakgenoten tijdens een sessie op het Nationaal Fietscongres te inspireren met nieuwe of net gerealiseerde projecten, ontwerpen, inzichten en ideeën op het gebied van fiets. De programmacommissie beraadt zich momenteel over de ingediende abstracts. Naar aanleiding van de gekozen abstracts zal het programma verder worden ingevuld. Houd de website in de gaten voor meer informatie.