Houten is verkeersveilig

Houten is verkeersveilig

Verkeerskunde volgt in 2019 verkeerskundigen die in hun gemeente werk maken van verkeersveiligheid. Deze keer: Liselot Meijer, beleidsmedewerker Ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit en met Petra van Ingen, beleidsmedewerker Verkeer en verkeersveiligheid van de gemeente Houten.

Hoe verkeersveilig is de gemeente Houten?

Petra: "Door het unieke verkeerssysteem en de relatief lage ongevallencijfers krijgt Houten van mij een hoog cijfer voor verkeersveiligheid. Het autoverkeer rijdt in Houten via de rondweg waardoor je in de wijken alleen bestemmingsverkeer hebt. Voor (brom-)fietsen en voetgangers zijn speciale paden aangelegd die door heel Houten lopen en uitkomen in het centrum. Scholen en andere openbare voorzieningen liggen direct aan deze paden waardoor de zwakkere verkeersdeelnemers veilig hun bestemming kunnen bereiken."

Liselot: "Houten is zeker verkeersveilig. Binnen de rondweg hebben wij een goede infrastructuur. Natuurlijk zijn er altijd plekken waar het beter kan, daar blijven we aan werken. Regionale verplaatsingen vinden vooral buiten de rondweg plaats. Onze ambitie is de realisatie van goede en veilige regionale fietsverbindingen."

> Lees verder, zie links hieronder

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven