Sessie-idee indienen

Ook dit jaar heeft u weer de mogelijkheid om uw eigen sessie in te dienen voor het Nationaal Fietscongres op 20 juni. Inspireer uw vakgenoten met nieuwe inzichten en ideeën op het gebied van fiets. Welk onderwerp verdient meer aandacht en moet in het programma van het Nationaal Fietscongres komen? Laat het ons weten!

Suggesties voor sessie-ideeën

 • Hoe zorgen we er voor dat kinderen blijven (leren) fietsen?
 • Zijn er alternatieve/andere manieren om meer geld voor fiets vrij te maken?
 • Voor wie moet het fietspad zijn en hoe ziet dat fietspad er uit?
 • Welke en wiens belangen behartig je waar in de openbare ruimte?
 • Hoe zien we de toekomst van de fiets en zijn familieleden?
 • Welke rol heeft de fiets in een rechtvaardig vervoerssysteem?
 • Wat is de betekenis van de fiets in het systeem en voor het functioneren van knooppunten/Transis Oriented Development?
 • Hoe kan de fietser bijdragen aan CO2 reductie?

Inzenden en praktische richtlijnen

 • Overtuig de jury van het belang van uw inzending (wat is de toegevoegde waarde)
 • Uw sessie-idee moet een innovatief karakter hebben
 • Uw inzending mag maximaal 200 woorden bevatten (u kunt een document uploaden)
 • Uw inzending moet duidelijk leesbaar zijn
 • Geef duidelijk aan in uw inzending welke vorm u kiest: gedachtewisseling, pecha kucha, presentatie, workshop, activiteit (buiten of in de hal) en de tijdsduur
 • Uw inzending wordt minimaal door 4 leden beoordeeld

Belangrijke data

 • 31 maart 2019: tot en met deze datum kunt u uw sessie-idee inzenden
 • 22 april 2019: bekendmaking van de goedgekeurde sessies-ideeën (u ontvangt per mail de uitslag)

Leuk om te weten

Is uw sessie-idee gekozen en u komt presenteren, dan is deelname aan het congres voor u kosteloos (Let op: maximaal twee sprekers per sessie)

Tour de Force innovatieprijs
Uw sessie-idee kan ook kans maken op de Tour de Force innovatieprijs. Meedoen? Vink bij het onderstaande inzendingsformulier 'Ja, ik wil meedoen aan de Tour de Force innovatieprijs' aan. Bekijk hier de voorwaarden voor de Tour de Force innovatieprijs.


Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in en wij zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.
 

Contactgegevens

 

Inzending
Deelname Tour de Force
  
Gewenste vorm  *
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 

Overig

 

 

Acquire Publishing B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bekijk het Privacy Statement.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de congresorganisatie van het Nationaal Fietscongres u op het volgende attent:

Met uitzondering van sommige (hyper)links is de website en alle onderdelen ervan eigendom van Acquire Publishing. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Acquire Publishing.

De informatie op deze website is door Acquire Publishing met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Acquire Publishing behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Acquire Publishing alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Nationaal Fietscongres. Deze websites zijn geen eigendom van Acquire Publishing en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van Acquire Publishing. Hoewel Acquire Publishing uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Acquire Publishing worden onderhouden, wordt afgewezen.

Acquire Publishing sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven