Marsha Oosterbaan

Marsha Oosterbaan

Functie:
Beleidsadviseur

Organisatie:
Ministerie van IenW

Marsha Oosterbaan is sinds drie jaar beleidsadviseur bij het programma Fiets van het ministerie van IenW. De afgelopen jaren heeft zij haar werkterrein verlegd van mobiliteitsprojecten waarbij spitsmijden een belangrijke rol speelde tot regiocoördinator bij het Programma Beter Benutten waarbij de regio Rotterdam/Den Haag (MRDH) centraal stond.  Daar nam de fiets een steeds belangrijkere rol in de mobiliteit in. Met als resultaat dat fiets nu haar core businness is en met name het onderdeel fietsstimulering in de regio om 200.000 forensen op de fiets te krijgen. De Fietsmissie: onder het motto Kies de Fiets! is een van haar belangrijkste projecten is. Ze heeft de HBO opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement aan de Haagse Hogeschool afgerond.

« Naar het overzicht

Terug naar boven