Sjoerd Hoekstra

Sjoerd Hoekstra

Functie:
Verkeers- en mobiliteitsdeskundige

Organisatie:
Royal HaskoningDHV

Als verkeers- en mobiliteitsdeskundige is Sjoerd continu op zoek naar mogelijkheden om Nederland op een duurzame en veilige manier bereikbaar te houden. Deze gedrevenheid zet Sjoerd het liefst in bij projecten met een gedragscomponent. Hij richt zich daarbij vooral op de infrastructurele en organisatorische voorwaarden voor het realiseren van een structurele gedragsverandering richting duurzame en schone(re) vervoerswijzen.
Sjoerd heeft onder andere in Groningen en Assen gewerkt aan het opstellen van subsidieaanvragen voor (Vervolg) Beter Benutten en mobiliteitsmanagement binnen het bedrijfsleven. Voor gemeentelijke opdrachtgevers in Noord-Nederland heeft Sjoerd onder meer fietsstrategieën en fietsagenda’s opgesteld gericht op het stimuleren van het fietsgebruik.

« Naar het overzicht

Terug naar boven