Wilma Slinger

Wilma Slinger

Functie:
Projectleider

Organisatie:
CROW

Wilma Slinger: heeft een achtergrond als bibliothecaris en bestuurskundige. Heeft vanuit haar eerste expertise gewerkt als informatiespecialist bij wegvervoerorganisaties als Transport en Logistiek Nederland en het ministerie van (destijds) VenW. Na de (avond)studie bestuurskunde heeft ze beide expertises kunnen combineren in haar rol als kenniswerker en projectleider bij kennisplatform Verdi, wat later uitgroeide tot het Kennisplatform Verkeer en Vervoer. Op dit moment is zij projectleider bij het kennisinstituut CROW en daarnaast secretaris van het KpVV-programma. Zij is verantwoordelijk voor projecten op het gebied van gedragsbeïnvloeding, (de gedragskant van) verkeersveiligheid en werkt extern en intern bij CROW aan het thema Omgevingswet en mobiliteit.

« Naar het overzicht

Terug naar boven