Tour de Force innovatieprijs

Heeft u een prikkelend, vernieuwend, overtuigend en uitvoerbare fietsinnovatie?
Deel deze dan en maak kans op de Tour de Force Innovatieprijs. 

De Tour de Force streeft naar vernieuwing, doorontwikkeling en kennisdeling om het fietsen te bevorderen. De innovatieprijs moet daar aan bijdragen door uitvoerbare innovatie op fietsgebied in de spotlights te zetten. In 2017 had de gemeente Amsterdam de primeur met de inmiddels befaamde 'fietszak en banaan', en afgelopen jaar was de prijs voor de fietsvlonders van de gemeente Rotterdam. We zijn er benieuwd welke innovaties in 2019 worden voorgesteld. 

Deelname aan de innovatieprijs staat open voor iedereen. Een deskundige jury zal een voorselectie maken van de beste inzendingen. Deze genomineerden krijgen de kans om hun product of vinding te presenteren tijdens het Nationaal Fietscongres. De winnaar wordt gekozen door de aanwezige deelnemers en ontvangt €10.000 om te besteden op een manier die de innovatie een stap verder brengt in de praktijk. 

Een sessie op het Nationaal Fietscongres?
Uw innovatie kan ook kans maken op een sessie tijdens het Nationaal Fietscongres. Meedoen? Vink bij het onderstaande inzendingsformulier 'Ja, deze inzending ook indienen als Sessie-idee' aan. Bekijk hier de voorwaarden voor het indienen van een sessie-idee.

Indienen kan t/m 31 maart 2019! 


Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in en wij zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen.
 

Contactgegevens

 

Inzending
Indienen Sessie-idee
  
Wat is de gewenste vorm
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 

Overig

 

 

Acquire Publishing B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bekijk het Privacy Statement.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de congresorganisatie van het Nationaal Fietscongres u op het volgende attent:

Met uitzondering van sommige (hyper)links is de website en alle onderdelen ervan eigendom van Acquire Publishing. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Acquire Publishing.

De informatie op deze website is door Acquire Publishing met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Acquire Publishing behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Acquire Publishing alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Nationaal Fietscongres. Deze websites zijn geen eigendom van Acquire Publishing en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van Acquire Publishing. Hoewel Acquire Publishing uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Acquire Publishing worden onderhouden, wordt afgewezen.

Acquire Publishing sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven