Gastheer gemeente Rotterdam

In het Rotterdamse Fietsplan 2016-2018 krijgt de fiets een belangrijke rol om de stad bereikbaar te houden. Tijdens het Nationaal Fietscongres is te zien wat de omslag in denken de stad en haar fietsers heeft opgeleverd.


klik op de 'play-button' op de afbeelding voor de aankondigingsfilm van Rotterdam. 

Rotterdam is, na de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog en de opkomst van de automobiliteit in de wederopbouwperiode, min of meer vanzelfsprekend ingericht als stad met veel ruimte voor de auto. Hier bleef de urgentie om meer ruimte te geven aan schoon en langzaam verkeer dan ook langer uit dan in historische binnensteden, zoals Utrecht of Amsterdam. Rotterdam maakt nu een omslag, waarbij groei en stedelijke verdichting, economische vernieuwing en de transitie naar meer fiets- en ov-gebruik richtinggevend zijn.

Meer fietsers
De afgelopen tien jaar is het aandeel fietsen in Rotterdam met 60% gestegen. Dat is meer dan een verdubbeling, terwijl het autogebruik nagenoeg stabiel is gebleven. Het Rotterdamse college wil de groei in het fietsgebruik nog verder stimuleren, onder meer door de 208.000 Rotterdammers die nu dagelijks de fiets pakken meer ruimte, comfort en snelheid te geven.

Lees ook: Lukt het op de Coolsingel, dan lukt het overal