Dien uw sessie in!

Ook dit jaar heeft u weer de mogelijkheid om uw eigen sessie in te dienen voor het Nationaal Fietscongres op 20 juni. Inspireer uw vakgenoten met nieuwe inzichten en ideeën op het gebied van fiets. Welk onderwerp verdient meer aandacht en moet in het programma van het Nationaal Fietscongres komen? Laat het ons weten! 

Suggesties voor sessie-ideeën

 • Hoe zorgen we er voor dat kinderen blijven (leren) fietsen?
 • Zijn er alternatieve/andere manieren om meer geld voor fiets vrij te maken? 
 • Voor wie moet het fietspad zijn en hoe ziet dat fietspad er uit?
 • Welke en wiens belangen behartig je waar in de openbare ruimte? 
 • Hoe zien we de toekomst van de fiets en zijn familieleden?
 • Welke rol heeft de fiets in een rechtvaardig vervoerssysteem? 
 • Wat is de betekenis van de fiets in het systeem en voor het functioneren van knooppunten/Transis Oriented Development? 
 • Hoe kan de fietser bijdragen aan CO2 reductie?

Inzenden en praktische richtlijnen
 • Overtuig de jury van het belang van uw inzending 
 • Uw sessie-idee moet een innovatief karakter hebben
 • Uw inzending mag maximaal 200 woorden bevatten (u kunt een document oploaden)
 • Uw inzending moet duidelijk leesbaar zijn 
 • Uw inzending moet voor 31 maart 2019 ingezonden zijn

Beoordeling en bekendmaking 
Alle inzendingen worden door minimaal vier juryleden beoordeeld.
De 
bekendmaking van de goedgekeurde sessies is op 21 april. U ontvangt per mail de uitslag.
Is uw sessie-idee gekozen en u komt presenteren, dan is deelname aan het congres voor u kosteloos (Let op: maximaal twee sprekers per sessie).