Groningen

1 en 2 juni

2016

Tijd

10:00 - 17.00 uur

300 plaatsen

Er gaat niets boven de fiets

Op 1 en 2 juni staat de 5e editie van het Nationaal Fietscongres op de agenda. Als gastheer van dit grootste fietsevent van het jaar voor ‘fietsprofessionals’ nodigen stad en provincie Groningen u graag uit voor het (pre-) congres. Mis het niet en reserveer nu een van de beschikbare plaatsen!

Er gaat niets boven de fiets  
Na Amersfoort, Helmond, Zwolle en Utrecht zijn dit jaar stad en Provincie Groningen gastheer van het Nationaal Fietscongres. Het thema van deze editie ‘Er gaat niets boven de fiets’ is meer dan een verwijzing naar de Groningse slogan. Het bevestigt het toenemende belang dat aan de fiets wordt toegekend om doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid, mobiliteit, economie, gezondheid of citymarketing te realiseren. Er lijkt niets boven de fiets te gaan. Dat is mooi, maar het stelt ons voor nieuwe uitdagingen op het gebied van infrastructuur, gedragsbeïnvloeding, regelgeving, variëteit van fietsvoertuigen en meer, veel meer. Het Nationaal Fietscongres stimuleert kennisuitwisseling, biedt ruimte voor baanbrekende visies en brengt mensen en ideeën bij elkaar.

Uw gastheren

 

 

Gedeputeerde Fleur Gräper – Van Koolwijk:   “Met de opkomst van de e-bike en de high speed pedelec biedt de fiets ook in de regio en op het platteland grote kansen, onder andere in het voor- en natransport van het Openbaar Vervoer. Daarom roep ik ook de kleinere gemeenten op naar het Nationaal Fietscongres te komen, het biedt voor ieder wat wils.”  


Wethouder P. de Rook:  “Om met eigen ogen te zien en te beleven wat het fietsen in Groningen betekent. De theorie van bijvoorbeeld ‘alle fietsers tegelijk groen’ of het creëren van slimme routes is mooi, maar nog beter is om zelf te ervaren hoe dat werkt. En uiteraard hopen wij zelf ook te kunnen leren van de deelnemers van het congres. Bovendien zijn we natuurlijk apetrots op onze stad en die willen we graag aan zoveel mensen laten zien.”Er gaat niets boven de fiets
 

Twee dagen Nationaal Fietscongres

Twee dagen Nationaal Fietscongres

Op woensdag 1 juni is het pre-congres in nauwe samenwerking met stad en provincie Groningen georganiseerd.  Klik hier om alles over het Pre-congres te lezen.

Op donderdag 2 juni is het Congres en wordt u, in meer dan 20 sessies en door boeiende keynote-speakers, bijgepraat over de laatste onderzoeken, praktijkervaringen en inzichten. U ontmoet meer dan 300 bestuurders, beleidsmakers en hoofden uitvoering van gemeenten, provincies, rijk, kennisinstituten, adviesbureaus, toeleveranciers en andere professionals. Daarnaast wordt u aan het denken gezet door de inspirerende keynote-speakers.  Lees hieronder verder.

Nominaties

Wie wordt de Fietsprofessional van het Jaar?

Tijdens het Nationaal Fietsdiner, op woensdag 1 juni in Groningen wordt de Fietsprofessional van het Jaar 2016 bekend gemaakt. Deze oeuvreprijs is een beloning voor de fietsprofessional die een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan het stimuleren van fietsgebruik in Nederland. 

De eervolle prijs wordt uitgereikt om zo, namens de fietssector, waardering uit te spreken voor fietsprofessionals in Nederland. Zodat ook in de toekomst de fiets een prominente plek krijgt en behoudt als instrument om doelstellingen op het gebied van onder andere bereikbaarheid, gezondheid, duurzaamheid en milieu te realiseren.

De genomineerden

Uit de, in samenspraak met de Raad van Advies van het Nationaal Fietscongres, samengestelde longlist kiest u wie een jaar lang deze titel mag dragen.  De genomineerden vormen samen een veelkleurig fietsteam van onder meer beleidsmakers, politici, onderzoekers, ondernemers en sporters. Zij hebben allen, ieder vanuit hun eigen positie een rol en belangrijke bijdrage geleverd om tot een goed fietsklimaat te komen. 


1. Wethouder Filip van As | 2.  Stefan Bendiks  | 3.  Rients Dijkstra | 4.  Sjors van Duren |  
5. Janine Hogendoorn |
 6. Kate de Jager | 7.  Roland Kager | 8.  Bauke Mollema |
9. 
Martijn Sargentini | 10.  Hugo van der Steenhoven 


Stemmen

Stempoll is gesloten. Tijdens het Nationaal Fietsdiner, op 1 juni, krijgen de genomineerden de ruimte voor een 2- minuten pitch en wordt de winnaar bekend gemaakt. De winnaar van de oeuvreprijs mag een jaar lang de titel Fietsprofessional van het Jaar dragen en ontvangt de Gouden Fietsbel.

 

Nominaties

Programma

 • De relatie stedelijk ontwerp en gezondheid - Vanvouver

 • Dé uitdaging

 • Hoe ruimtelijke planning fietsen HOD maakt!- Inzichten vanuit de RO ploeg van de Tour de Force

 • Innovatieve concepten voor ontwerp fietssnelweg

 • Hoe krijg ik fiets op de agenda? (Plattelandsgemeenten-Route)

 • Deelfietssystemen – de ervaringen met Hopper?

 • Toekomstscenario's voor de fiets

 • Fietsen is armoe troef: fietsen in achterstandswijken- Project van de Fietsbond en Drift

 • Mini-training fietsvriendelijk ontwerpen (ook voor beleidsmakers)

 • Nederland: fiets- en klemmenland ?

 • Veilige fietsinfrastructuur met CycleRAP en ANWB Kinderfietsenplan

 • De nieuwe definitie voor de fiets

 • Fiets: een ware customer journey

 • Preview op de campagne van de Nationale Fiets Telweek 2016

 • De potentie van modellering voor investeringen in fietsinfrastructuur

 • Iedere situatie een unieke invulling

 • Fietsparkeren Verleden-heden-toekomst.

 • Fietspaden: veiligheid moet en kan beter!

 • Spring maar achterop!

 • Fietsflexpalen en Fietsparkeer Management Systeem

 • DeroZap: een nieuwe dimensie in fietsgebruik

 • Snelfietsroutes: en dan ook snel fietsen!

 • Real time fietsparkeerdruk

 • Ervaringselementen voor gedragsverandering

 • Fietspaden aangelegd, woonwerk-fietsen gestimuleerd, maar hoe nu verder? (Plattelandsgemeenten-Route)

 • Drenthe gaat ' Op Fietse'

 • Samen fietsen voor een bereikbare en leefbare stad

 • Neem de toekomst mee in de huidige planvorming

 • Een bakfiets vol kansen

 • Inzetten op Gedrag

 • Uit auto en OV: op de Fiets! (Plattelandsemeenten-Route)

 • Gezelligheid versus Veiligheid

 • Fietsen stallen in stationsgebied – vraaggestuurd denken

 • Van niche product, naar een ‘evident’ product – Fietssnelwegen in Vlaanderen

 • Meer fiets - meer stad

 • Is de gemeente een heler?

 • Het belang van beleving en beeldvorming

 • Fietstocht van het Fietsberaad (let op: apart voor inschrijven)

 • Beleef Groningen

 • Rondleiding Euroborg

 • Nationaal Fietsdiner

 • Transfer naar hotel

Adviesraad

van het Nationaal Fietscongres 2016 bestaat uit:

Otto van Boggelen

Fietsberaad


Wim Bot

Fietsersbond


Rolf Dijkstra

Provincie Groningen


Sjors van Duren

VéloCity 2017


Andries Telgenhof

Regio Groningen/Assen


Divera Twisk

SWOV


Jaap Valkema

Gemeente Groningen


Bert Zinn

Ministerie I&M (Beter Benutten)


Opening door Internationale keynote-speaker

Gordon Price  uit Vancouver, Canada, is uw keynote-speaker in het ochtendprogramma. Hij biedt u een inspirerend verhaal over het Vancouverism en de relatie met fiets.

In de afgelopen 10 jaar is de fiets aan een enorme opmars bezig in Vancouver. Het is de snelst groeiende vervoerswijze in de stad, sterker nog, de groei is de snelste ter wereld.  
De laatste jaren heeft Vancouver een indrukwekkend netwerk van gescheiden fietsroutes door de binnenstad ontwikkeld  en een fietspadennetwerk van enkele honderden kilometers rondom het centrum. Volgens ‘Statistics Canada 2013 Health Profile’ is de regio Vancouver een van de vier gezondste plaatsen in Canada. “Met zoveel fietsers is dat niet verrassend”, zegt Price. 
Price legt de relatie tussen de aanpak van het stedelijk ontwerp in Vancouver (bekend als Vancouverism) en de voordelen voor de gezondheid die als gevolg daarvan naar voren komen. 

Over Vancouver
Vancouver staat bekend als een van de meest leefbare steden ter wereld. Weidse uitzichten en veel en goed onderhouden groen kenmerken deze stad die dichtbevolkt is en waar hoge woontorens de skyline sieren. De fiets wint in deze West-Canadese stad de laatste decennia steeds meer terrein.

Opening door Internationale keynote-speaker
 

En keynote-speaker Rients Dijkstra

En keynote-speaker Rients Dijkstra

Het slotakkoord van het congres wordt verzorgd door Rients Dijkstra die vanuit zijn rol als Rijksadviseur Infrastructuur en Stad al jaren voorop de golf acteert en inspireert om te komen tot Nederland-Fietsland. In zijn eerdere onderzoek 'NL Fietsland' heeft hij een inspirerend toekomstbeeld geschetst dat hij op het Nationaal Fietscongres 2014 heeft gepresenteerd.

Zijn periode als Rijksadviseur zit er bijna op. Maar Dijkstra kijkt niet terug. Hij kijkt vooruit en bespreekt met u de uitdaging waar we voor staan om uiteindelijk te komen tot het werkelijke Nederland Fietsland.

21 parallelsessies

Er zijn 3 ronden met parallelsessies ingepland. Per ronde kunt u kiezen uit 7 sessies.  Ga naar Programma en sessies voor de omschrijving van de sessies en in welke ronde ze plaatsvinden.

Aan het begin van elke ronde gaat u naar de zaal waar de sessie van uw keuze plaatsvindt. We raden u aan van tevoren al wel na te denken over welke sessies u wilt bezoeken. Enkele sessies kunnen een maximum aantal deelnemers toelaten. Dit staat van tevoren aangegeven.

21 parallelsessies
 

Praktijktafels

Praktijktafels

De 14 toonaangevende adviesbureaus en toeleveranciers die partner zijn van het Nationaal Fietscongres delen graag hun kennis en ervaring met u tijdens de zogenaamde Praktijktafels. Zij verzorgen (eventueel in samenwerking met opdrachtgever en/of kennisinstituut) een korte inhoudelijke sessie over een recent gerealiseerd project of een innovatieve dienst of product.

Hoe werken de Praktijktafels?
In totaal worden 14 praktijktafels gehouden in 7 verschillende zalen.  U kiest één van de 7 zalen en bezoekt dan de beide praktijktafels. Elke praktijktafel duurt 15 minuten.

Plattelandsgemeenten-Route

Met name voor deelnemers van plattelandsgemeenten wordt een speciaal samengestelde route aangeboden. Deze route leidt u naar de sessies waarin vraagstukken en uitdagingen worden behandeld waar in het bijzonder plattelandsgemeenten mee te maken hebben of krijgen.

Deze route is speciaal voor u samengesteld door de Provincies Groningen en Drenthe. De sessies zijn in Programma en sessies te herkennen aan het PR-label   .

Plattelandsgemeenten-Route

Nieuw: pre-congres - woe 1 juni

In nauwe samenwerking met stad en provincie Groningen organiseren we op woensdag 1 juni een pre-congres. Om zo tegemoet te komen aan de behoefte om in een informele setting vakgenoten te ontmoeten en ideeën en ervaringen uit te wisselen. En om lekker uitgerust aan het congres te kunnen beginnen voor deelnemers die verder van Groningen wonen.

Het Pre-congres bestaat uit:
15.00 uur Beleef-Groningen
17.30 uur Rondleiding Euroborg 
18.30 uur Het Nationaal Fietsdiner

Het middagprogramma is optioneel. U kunt ook om 18.30 uur aanschuiven bij het Nationaal Fietsdiner.

Op woensdag 1 juni organiseert het Fietsberaad de jaarlijkste fietstocht. U kunt er ook voor kiezen deel te nemen aan deze fietstocht. (Let op: aanmelden bij Fietsberaad). Aansluitend kunt u aanschuiven bij het Nationaal Fietsdiner.

Nieuw: pre-congres - woe 1 juni
 

Het pre-congres bestaat uit

Het pre-congres bestaat uit

Beleef-Groningen
's Middags vindt ‘de warming-up’ plaats. U kunt de stad leren kennen door deel te nemen aan een stadswandeling, een fietsroute langs de fiets-highlights van Groningen of een rondleiding met uitgebreide toelichting bij het stationsgebied. Deze  tocht per fiets of lopend door de stad vindt plaats onder leiding van Groninger beleidsmakers die u alles vertellen over de Groninger Fietsstrategie en laten zien hoe die in de praktijk haar beslag krijgt.

Rondleiding Euroborg
Aansluitend (en indien u hiervoor belangstelling heeft) een rondleiding door het Euroborg Stadion; de thuisbasis van FC Groningen.

Het Nationaal Fietsdiner
De eerste editie van een nieuwe traditie. Waar (maximaal) 175 genodigden, congresdeelnemers, sprekers, congrespartners en leden Adviesraad op een historische locatie in de binnenstad van Groningen de tijd hebben om bij te praten, nieuwe contacten op te doen en uiteraard, lekker te eten. Het aantal beschikbare plaatsen voor deelname aan het diner is beperkt. Het Nationale Fietsdiner is niet los van het congres te boeken. Voorkom teleurstellingen en reserveer snel.

Overnachten


U hoeft niet zelf op zoek naar een hotelkamer. Wanneer u zich inschrijft voor een arrangement met overnachting, regelen wij uw kamer. U overnacht dan in het gloednieuwe Apollo hotel in Groningen, voorzien van free wifi en alle luxe én een ontbijt. Als hotelgast kunt u hier kosteloos uw fiets of auto parkeren. Wij regelen desgewenst de transfers naar de congreslocaties.

Overnachten
 

Building the Future of Health Conference

Building the Future of Health Conference

Op 1- 4 juni 2016 vindt in Groningen ook Building the Future of Health Conference plaats. Nationaal Fietscongres en Building the Future of Health zijn partners van elkaar. U kunt tegen gereduceerde tarieven desgewenst ook deelnemen aan hun sessies. Neemt u even contact met ons op indien u hiervoor belangstelling heeft. 

Dagvoorzitter en sprekers

Üthe Lehman - Dagvoorzitter Üthe Lehman - Dagvoorzitter De senator van de deelstaat Hamburg (Duitsland) is ook dit jaar uw dag ...
De senator van de deelstaat Hamburg (Duitsland) is ook dit jaar uw dagvoorzitter. Met haar bekende flair, introduceert Üthe (in bijna vlekkeloos Nederlands met hier en daar een Duits accent) de gasten, stelt zij de juiste vragen, vraagt ze door en zorgt zij voor een lach.
Daniëlle Heidema- Provincie Drenthe Daniëlle Heidema- Provincie Drenthe
Drenthe gaat ' Op Fietse' - ronde 2 - 13.45
Gordon Price - Simon Fraser University, Vancouver Gordon Price - Simon Fraser University, Vancouver
De relatie stedelijk ontwerp en gezondheid - Vanvouver - Plenaire keynote speakers Gordon Price is bestuurslid van het International Centre for Sustainab ...
Gordon Price is bestuurslid van het International Centre for Sustainable Cities en verbonden aan de Simon Fraser University in Vancouver. Hij geeft regelmatig colleges over wegtransport en (land)inrichting. Tevens publiceert Price over stedelijke ontwikkelingen. Ook was hij jarenlang gemeenteraadslid van Vancouver en vervulde diverse bestuursfuncties op het gebied van OV en Transport.
Rients Dijkstra - Rijksadviseur Infrastructuur en Stad Rients Dijkstra - Rijksadviseur Infrastructuur en Stad
Dé uitdaging - Plenaire keynote speakers Sinds 2012 is Rients Dijkstra Rijksadviseur voor Infrastructuur en Sta ...
Sinds 2012 is Rients Dijkstra Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad. In die hoedanigheid adviseert Dijkstra het Rijk over ruimtelijke programma’s en thema’s als samenhang in mobiliteit en stad. Tevens  hoogleraar ‘Urban Design’ bij de afdeling Urbanism van de Factulteit Bouwkunde aan de TU Delft. 
Tina Caers - Provincie Antwerpen Tina Caers - Provincie Antwerpen
Van niche product, naar een ‘evident’ product – Fietssnelwegen in Vlaanderen - ronde 3 - 14.45 Tina Caers werkt als teamverantwoordelijke Fietsbeleid bij de provinci ...
Tina Caers werkt als teamverantwoordelijke Fietsbeleid bij de provincie Antwerpen. Samen met haar team zet ze het fietsbeleid in de provincie Antwerpen op de kaart. Het twee grote pijlers binnen het provinciale fietsbeleid zijn de aanleg van fietsostrades en de Fietsbarometer. 
Folkert Piersma - ProRail Folkert Piersma - ProRail
Fietsen stallen in stationsgebied – vraaggestuurd denken - ronde 3 - 14.45 Folkert Piersma is programma- en projectmanager bij ProRail sinds 2007 ...
Folkert Piersma is programma- en projectmanager bij ProRail sinds 2007 en levert met zijn team een bijdrage aan het programma Actieplan Fietsparkeren (voorheen Ruimte voor de Fiets).
Kees Peters - Movares Kees Peters - Movares
Fietsen stallen in stationsgebied – vraaggestuurd denken - ronde 3 - 14.45 Kees Peters is ontwerper, projectleider en procesbegeleider bij Movare ...
Kees Peters is ontwerper, projectleider en procesbegeleider bij Movares, met ruime ervaring in het ontwerp van en algemene advisering van stedenbouwkundige planvorming in stations en de stationsomgeving.
Herbert Tiemens - Provincie Utrecht Herbert Tiemens - Provincie Utrecht
Meer fiets - meer stad - ronde 3 - 14.45
Johan Diepens- Mobycon Johan Diepens- Mobycon
Toekomstscenario's voor de fiets - ronde 1 - 11.15 Strateeg en trendwatcher Johan Diepens van Mobycon wil met zijn bedrij ...
Strateeg en trendwatcher Johan Diepens van Mobycon wil met zijn bedrijf een rol spelen in de ontwikkeling van slimme oplossingen en samenwerking in het brede werkveld van mobiliteit.
Berry den Brinker- VU Universiteit Amsterdam & SILVUR Berry den Brinker- VU Universiteit Amsterdam & SILVUR
Gezelligheid versus Veiligheid - ronde 3 - 14.45
Titus Visser - Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit Titus Visser - Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit
Is de gemeente een heler? - ronde 3 - 14.45
Joël Velthorst - Stichting TeamAlert Joël Velthorst - Stichting TeamAlert
Ervaringselementen voor gedragsverandering - ronde 2 - 13.45
Ingrid Bolhuis- Gemeente Groningen Ingrid Bolhuis- Gemeente Groningen
Inzetten op Gedrag - ronde 2 - 13.45
Jos Sluijsmans- Fietsdiensten.nl Jos Sluijsmans- Fietsdiensten.nl
Een bakfiets vol kansen - ronde 2 - 13.45
Marlous van Oordt - programma Slimme & Gezonde stad Marlous van Oordt - programma Slimme & Gezonde stad
Samen fietsen voor een bereikbare en leefbare stad - ronde 2 - 13.45
Birgit Cannegieter-Couwenberg – Programma Beter Benutten Birgit Cannegieter-Couwenberg – Programma Beter Benutten
Samen fietsen voor een bereikbare en leefbare stad - ronde 2 - 13.45
Mojgan Yavari- Landelijke coördinator aanpak fietsdiefstal Mojgan Yavari- Landelijke coördinator aanpak fietsdiefstal
Is de gemeente een heler? - ronde 3 - 14.45
Paul de Rook - Wethouder gemeente Groningen Paul de Rook - Wethouder gemeente Groningen
Fleur Gräper-Van Koolwijk- gedeputeerde voor de provincie Groningen Fleur Gräper-Van Koolwijk- gedeputeerde voor de provincie Groningen
Cas Degen- Adviseur fietsbeleid gemeenten Cas Degen- Adviseur fietsbeleid gemeenten
Is de gemeente een heler? - ronde 3 - 14.45
Ruth Oldenziel- Hoogleraar Amerikaans-Europese techniekgeschiedenis Ruth Oldenziel- Hoogleraar Amerikaans-Europese techniekgeschiedenis Tijdens het Nationaal Fietsdiner geeft Prof. Dr. Ruth Oldenziel, redac ...
Tijdens het Nationaal Fietsdiner geeft Prof. Dr. Ruth Oldenziel, redacteur en schrijver van het boek Cycling Cities, een presentatie over dit boek én biedt zij FOOD for THOUGHT.Partners

 • Trajan Trajan

  Trajan is een onderzoeksbureau voor academisch verkeersonderzoek met specialisaties in parkeer- en fietsonderzoek. Al meer dan tien jaar verzamelen, verwerken en analyseren zij data. Van parkeerdruk tot verkeersintensiteiten, maar ook beleidsanalyse- en onderzoek. Hierbij hebben zij altijd oog voor de geografische component van de onderzoeksvraag, want problemen en oplossingen brengen zij overzichtelijk in kaart met GIS modules.
  Sessie(s):
  Real time fietsparkeerdruk - Praktijktafels

  Klik hier voor meer gegevens over  Trajan

 • Erdi Erdi

  Erdi ontwikkelt, produceert, installeert en onderhoudt a ls technische serviceorganisatie straatmeubilair, wegbebakening en verkeerstechnische producten als totaalconcept. Daarbij vormen de technische kennis van en de ervaring rond talrijke projecten de brede basis voor innovatieve en praktijkgerichte oplossingen.
  Sessie(s):
  Fietsflexpalen en Fietsparkeer Management Systeem - Praktijktafels

  Klik hier voor meer informatie over  Erdi

 • Falco Falco

  Falco is gespecialiseerd in het inrichten van de openbare ruimte en overige buiteninrichtingen. Falco heeft een uiterst breed assortiment met o.a. fietsparkeervoorzieningen, fietsmarketing producten, overkappingen, straatmeubilair, verkeersvoorzieningen en buitensportartikelen. De meeste producten ontwerpt, ontwikkelt en produceert Falco in haar eigen fabriek in het Nederlandse Vriezenveen. Dat maakt het mogelijk ook ‘op maat’ voor u te produceren.
  Sessie(s):
  DeroZap: een nieuwe dimensie in fietsgebruik - Praktijktafels


  Klik hier voor meer informatie over  Falco 


 • Goudappel Coffeng Goudappel Coffeng

  Goudappel Coffeng is met ruim 200 collega’s dé specialist in mobiliteit. Zij adviseren, implementeren en ontzorgen door de combinatie van kennis, procesaanpak en krachtige tools. Zo leveren zij bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en economische vitaliteit ook in uw regio. Goudappel Coffeng is, net als DAT.Mobility en MAPtm, onderdeel van de Goudappel Groep, voor advies, IT-oplossingen en mobiliteitsdiensten.
  Sessie(s):
  Fiets: een ware customer journey - Praktijktafels

  Klik hier voor meer informatie over  Goudappel Coffeng 

 • Jan Kuipers Jan Kuipers

  Jan Kuipers Nunspeet is een toonaangevende naam in hoogwaardig straatmeubilair. Het assortiment strekt zich uit van internationaal succesvolle fietsparkeersystemen tot banken en overkappingen, en van compacte bouwelementen tot complexe beglazingsconstructies. Knappe staaltjes in elk materiaal, kant en klaar of als duurzaam maatwerk. Overal te vinden, van stadsbeeld tot groene ruimte. Alles voor de openbare ruimte.
  Sessie(s):
  De ontwikkeling van het dubbel laags fietsparkeren - Praktijktafels
  Fietsparkeren Verleden-heden-toekomst. - Praktijktafels

  Klik hier voor meer informatie over  Jan Kuipers Nunspeet 

 • Easypath Easypath

  Easypath maakt Nederland tot een comfortabel fietsland. Easypath Nederland BV ontwikkelt, levert en realiseert hoogwaardige en duurzame fiets- en voetpaden
  Sessie(s):
  Fietspaden: veiligheid moet en kan beter! - Praktijktafels

  Easypath® biedt een: •Duurzame oplossing met lage beheerskosten; •Zeer hoge kwaliteit gewapend beton gewaarborgd met KOMO-certificaat; •Korte realisatietijd en direct te gebruiken; •Demontabel pad waarmee kabels en leidingen te allen tijde bereikbaar zijn; •Een pad dat ongevoelig is voor wortelopdruk en verzakkingen; •Onkruidvrij en onderhoudsvriendelijk fiets- en voetpad; •Variëteit in maatvoeringen en kleuren; •Turnkey oplossing van ontwerp tot realisatie. • Thermopath® het innovatieve verwarmde fietspad van de toekomst. Easypath® het meest innovatieve en comfortabele fietspad van de toekomst!


  Klik hier voor meer informatie over  Easypath   


 • Mobycon Mobycon

  Mobycon is een advies- en onderzoeksbureau met meer dan 25 jaar ervaring in verkeer, vervoer en mobiliteit.
  Sessie(s):
  De nieuwe definitie voor de fiets - Praktijktafels

  Omdat onze klanten centraal staan in ons denken en handelen vinden wij het delen van kennis en samenwerken met onze nationale en internationale partners belangrijk. 

  Een integrale benadering, flexibel meebewegend met de voortschrijdende inzichten, maakt oplossingen mogelijk waarmee onze maatschappij vooruit kan en waarvan ze beter kan worden. Wij richten ons in het werkproces op slim werken – slim reizen, waardoor duurzame mobiliteit mogelijk is. 

  Flexibel (samen)werken is een kerncompetentie van ons. We werken in teams samengesteld met specialismen van de verschillende vestigingen. Op verschillende locaties werken, zoals op kantoor, thuis of bij u, hoort en past binnen ons beleid voor slim werken – slim reizen.


  Klik hier voor meer informatie over Mobycon

 • Klaver Fietsparkeren Klaver Fietsparkeren

  Klaver Fietsparkeren is sinds 1985 de specialist op het gebied van fietsparkeren in Nederland. Intussen heeft Klaver Fietsparkeren, naast een breed scala aan dubbel- en enkellaags fietsparkeersystemen, ook overkappingen en fietsdetectiesystemen in zijn assortiment. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen, heeft Klaver de productontwikkeling en montage in eigen beheer.
  Sessie(s):
  Iedere situatie een unieke invulling - Praktijktafels

  Het faciliteren van een goede fietsenstalling gaat verder dan het plaatsen van een fietsenrek.  Klaver Fietsparkeren verdiept zich in de vraag van zijn opdrachtgevers en biedt deskundig advies met de focus op gebruiksgemak, veiligheid en efficiëntie.  Maak een afspraak met één van onze accountmanagers en ontdek uw mogelijkheden.

  Klik hier voor meer informatie over Klaver Fietsparkeren

   

 • Armada Mobility Armada Mobility

  Armada Mobilty is gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en installeren van buitenmeubilair en informatiesystemen voor de openbare ruimte. De uiterst innovatieve producten zijn onder te verdelen in onder meer halte-informatiesystemen, modulaire(rokers) abri's, fietsparkeersystemen, NS bewegwijzering en stationsmeubilair
  Sessie(s):
  Nederland: fiets- en klemmenland ? - Praktijktafels

  Klik hier voor meer informatie over Armada Mobility bv

 • Antea Group Antea Group

  Prettig wonen, werken, reizen en recreëren kan alleen als we grip krijgen op ruimte. Antea Group is daarom actief op het gebied van stedelijke ontwikkeling, mobiliteit, bouw en vastgoedzaken tot landelijk gebied, water, milieu, veiligheid, sport en recreatie.
  Sessie(s):
  Snelfietsroutes: en dan ook snel fietsen! - Praktijktafels

  Klik hier voor meer informatie over Antea Group

 • Bureau de Groot Volker Bureau de Groot Volker

  Bureau de Groot Volker verzorgt het volledige onderzoekstraject, van veldwerk tot beleidsadvies. Daarnaast biedt het bureau detacheringmogelijkheden en kan het gemeentelijke belangen behartigen bij grootschalige projecten.
  Sessie(s):
  Spring maar achterop! - Praktijktafels

  Lees hier meer over Bureau de Groot Volker

 • Royal Haskoning DHV Royal Haskoning DHV

  Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk, internationaal advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau sinds 1881. De circa 7.000 professionals leveren diensten op het gebied van energie, gebouwen, industrie, infrastructuur, luchtvaart, maritiem, mijnbouw, stedelijk en landelijk gebied, transport en water in meer dan 130 landen.
  Sessie(s):
  De potentie van modellering voor investeringen in fietsinfrastructuur - Praktijktafels
 • ANWB ANWB

  De ANWB (Algemene Nederlandse Wielrijders Bond) behartigt de belangen van haar 4,3 miljoen leden, waaronder veel fietsers. Dat doet de ANWB door producten en diensten aan te bieden voor zowel de recreatieve fietser als de utilitaire fietser. In de belangenbehartiging maakt de ANWB zich sterk voor een veilige fietsomgeving, waar mensen met plezier kunnen fietsen. Met projecten als CycleRAP, Verkeer in de Stad en een groot onderzoek naar recreatief fietsen vult de ANWB deze ambitie in.
  Sessie(s):
  Veilige fietsinfrastructuur met CycleRAP en ANWB Kinderfietsenplan - Praktijktafels

  Klik hier voor meer gegevens over de ANWB

 • Fiets Telweek Fiets Telweek

  Nederland is fietsland bij uitstek. Hoe Nederland precies fietst is echter niet goed bekend. Daarom gaat in september 2016 voor de tweede keer de Nationale Fiets Telweek van start; fietsbewegingen in kaart brengen dóór fietsers met behulp van GPS-data via smartphones. De Fiets Telweek 2015 heeft laten zien dat dit een essentiële schat aan informatie oplevert voor fietsbeleidsmakers bij gemeentes, provincies, regio’s en het Rijk.
  Sessie(s):
  Preview op de campagne van de Nationale Fiets Telweek 2016 - Praktijktafels

Locatie Nationaal Fietscongres

We zijn tijdens het tweedaagse Nationaal Fietscongres 2016 te gast bij de volgende locaties.

Nationaal Fietscongres 2016 vindt plaats in de De Euroborg
Op donderdag 2 juni zijn we in het Euroborg Stadion. Een sportieve én professionele omgeving waar het plenaire programma, parallelactiviteiten én de netwerkmomenten uitstekend gefaciliteerd worden.

De Euroborg
Boumaboulevard 41
9723 ZS Groningen

Locatie Nationaal Fietscongres
 

Locatie Nationaal Fietsdiner

Locatie Nationaal Fietsdiner

Nationaal Fietsdiner in Het Pakhuis

Het diner vindt plaats in het bruisende hart van Groningen. In het eeuwenoude pand wordt u verrast door een aaneenschakeling van heerlijke hapjes terwijl u alle gelegenheid heeft bij te praten met bekende en misschien juist ook minder bekende collega’s en experts.

Het Pakhuis
Peperstraat 8-2
Groningen

Locatie Pre-congres

het Stadskantoor

Op woensdagmiddag 1 juni vindt de ontvangst plaats op het Stadskantoor. Vanaf deze locatie, op loopafstand van het centraal station, vertrekt u op de fiets of lopend voor het door u vooraf gekozen programma. Na het programma is er tijd om u op te frissen in het hotel of uw vrije tijd anderszins te besteden, alvorens u aanschuift bij het Nationaal Fietsdiner.

Het Stadskantoor
Gedempte Zuiderdiep 98
9701 JB Groningen

Locatie Pre-congres
 

Overnachting

Overnachting

U hoeft niet zelf op zoek naar een hotelkamer. Wanneer u zich inschrijft voor een arrangement met overnachting, regelen wij uw kamer. U overnacht dan in het gloednieuwe Apollo hotel in Groningen, voorzien van free wifi en alle luxe én een ontbijt. Als hotelgast kunt u hier kosteloos uw fiets parkeren. Wij regelen desgewenst de transfers naar de congreslocaties.

Apollo Hotel
Laan van de Vrijheid 91
9728 GA Groningen
T: + 31 (0)50-7630070

Routebeschrijving

De Euroborg 
Boumaboulevard 41 
9723 ZS Groningen 

Met de auto 
Klik hier voor uw Routebeschrijving Stadion Euroborg.  

Vanuit de richting Zwolle/Assen   
- A28 richting Groningen   
- Bij binnenkomst Groningen nadert u het knooppunt Julianaplein   
- Bij de verkeerslichten gaat u hier rechtsaf richting Hoogezand A7/N7 (Ring Groningen - Weg der Verenigde Naties)   
- Na ongeveer 2 kilometer bij het Europaplein afslag 38 Groningen-Zuidoost/Euroborg   
- Onderaan de afslag (Europaweg) rechtsaf richting Euroborg   
- Rechts aanhouden en bij de verkeerslichten rechtsaf (Boumaboulevard) richting Euroborg   
- U vindt het stadion aan uw linkerzijde


Het Stadskantoor  
Gedempte Zuiderdiep 98  
9701 JB Groningen

Met de auto  
Klik hier  voor de routebeschrijving naar deze locatie.  U kunt ook eerst inchecken in uw hotel en daar parkeren. Wij zorgen dan voor de transfer. 

 

qbuzz.nl/Parkeren  
De Euroborg heeft voldoende parkeerruimte. Bij het uitrijden kunt u betalen bij de automaat.

Openbaar Vervoer 
Trein
De stoptreinen van en naar Groningen stoppen twee keer per uur op station Groningen Europapark. Vanaf Hoofdstation Groningen kunt u de stoptreinen ri. Veendam en Winschoten nemen en uitstappen op station Europapark (ca. 3 minuten reistijd).
De Euroborg bereikt u na enkele minuten lopen via de Boumaboulevard.

Bus
Vanaf Groningen Hoofdstation is de Euroborg bereikbaar met stadslijn 12 ri. Euvelgunne - Kardinge, perron T. Reistijd ca. 12 minuten. Halte Boumaboulevard.
Ook Q-link paars (lijn 5) rijdt naar de Euroborg (ri. Europapark) via het centrum. Reistijd ca. 15 minuten. Halte Boumaboulevard. U kunt ook opstappen op P+R Haren (gratis parkeren); extra reistijd ca. 10 minuten.

 
Het Apollo Hotel is vanaf Hoofdstation Groningen bereikbaar met lijn 6 (ri. Hoornsemeer) halte Laan van de Vrede (5 minuten lopen)
Voor actuele reisinformatie en de dienstregeling kijkt u op http://qbuzz.nl/

 

Mogen we u in Groningen begroeten?

Dit jaar zijn er maximaal 300 plaatsen beschikbaar. Reserveer daarom snel uw plek en schrijf u tijdig in. Dat voorkomt teleurstellingen.    

We bieden u de volgende opties:

 • het Nationaal Fietscongres 2016 op 2 juni: €325,-
 • het Nationaal Fietscongres 2016 op 2 juni + hotelovernachting op 1 juni: €425,-
 • het Nationaal Fietscongres 2016 op 2 juni + hotelovernachting op 1 juni + het Nationaal Fietsdiner op 1 juni + het middagdeel op 1 juni (optioneel): €495,-

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Komt u met collega's?
Dan kunt u gebruik maken van de collega-korting. Vanaf de tweede inschrijving ontvangt u €30,- korting op het inschrijfgeld.

Als Premium-Lid van Acquire Publishing heeft u jaarlijks recht op één gratis congresdeelname. Indien u als Premium-Lid kiest voor een arrangement incl. een overnachting en/of het Nationaal Fietsdiner, brengen we u alleen de meerkosten in rekening van resp. €100,-  of €175,-  in rekening.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit congres? Dan horen wij dit graag van u! Ook nieuwe ideeën zijn van harte welkom. Neem contact op met

Erna Jansen
T. 06 29145029
E. Erna@acquirepublishing.nl


Nationaal Fietscongres en Nationaal Fietsdiner zijn evenementen van:

Dr. van Deenweg 56  
8025 BC  ZWOLLE  
T: 038-4608954 
E: klantenservice@acquirepublishing.nl  
www.acquirepublishing.nl