Uw programmacommissie 2017
Otto van Boggelen- Fietsberaad

Sinds 2006 is Otto van Boggelen werkzaam voor het Fietsberaad, het kenniscentrum voor fietsbeleid van en voor de Nederlandse overheden. De eerste jaren was Fietsberaad onderdeel van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer, tegenwoordig van CROW.

Wim Bot - Fietsersbond

Wim Bot is medewerker beleidsbeïnvloeding Fietsersbond probeert hij zoveel mogelijk te bereiken voor fietsers en de fiets, liefst in samenwerking met anderen.

Reindert Augustijn - Provincie Gelderland

Reindert Augustijn is Programmamanager Mobiliteit van de provincie Gelderland en houdt zich bezig met het brede spectrum mobiliteit en bereikbaarheid waaronder fietsen. Als wegkapitein van Tour de Force zet Augustijn zich in voor internationale semen

Bert Zinn - Ministerie van Infrastructuur en Millieu

Bert Zinn werkt als senior beleidsmaker bij Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Koen van Waes - gemeente Tilburg

Koen van Weas is ‎beleidsmedewerker Duurzame Mobiliteit bij de gemeente Tilburg.Hij schetst beleidskaders en adviseert het bestuur bij het formuleren van stedelijke en regionale ambities.

Peter van der Knaap - SWOV

Peter van der Knaap is directeur-bestuurder van SWOV. SWOV is het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek. Het is onze missie om met kennis uit wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan een veiliger wegverkeer.

Ewoud Vink - Provincie Noord-Brabant

Ewoud Vink is beleidsadviseur Mobiliteit en Infra Provincie Noord-Brabant en provinciaal coördinator Brabant mobiliteitsnetwerk (bmn).

Eddy Klynen - Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Eddy Klynen is coördinator van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). De VSV is een centrum waar kennis over verkeerskunde wordt ontwikkeld en verspreid.