Sessievoorstel indienen 2023

Inzenden kan tot en met 20 maart 2023

Ook dit jaar nodigen we je uit een sessievoorstel in te dienen voor het Nationaal Fietscongres dat op 22 juni 2023 plaatsvindt. We ontmoeten elkaar in de gemeente Rheden, in Ellecom.

Natuurlijk innovatief!

Deel je kennis, inspireer anderen met nieuwe onderzoeken, inzichten, projecten, resultaten en ideeën die fiets verder brengen. Stuur je sessievoorstel in! 

Je sessieonderwerp moet vallen binnen de themalijnen die passen bij het overkoepelende thema Natuurlijk Innovatief. Denk aan een sessie over ‘Natuurwaarden versus recreatiewaarden; hoe maak je de keuze?’ of ‘Samenwerken met verschillende landeigenaren – een vak apart’

De themalijnen zijn:

 • Innovatie met en op de fiets
 • Terrein en natuur
 • Sport en recreatie
 • Micromobiliteit 
 • Data

Inzenden en praktische richtlijnen 

 • Je sessievoorstel heeft een vernieuwend karakter 
 • Je voorstel zoomt in op
  - een (net afgerond of lopend) onderzoek
  - op een praktijksituatie of
  - op een nog verder te ontwikkelen idee 
 • Je voorstel kent een duidelijke opbouw
  - titel (maximaal 60 leestekens, inclusief spaties) 
  - samenvatting (maximaal 150 woorden of 800 leestekens, inclusief spaties)
  - bodytekst (maximaal 400 woorden)  
     - introductie 
     - methode 
     - resultaten 
     - conclusie/discussie 
 • Overtuig de jury van het belang van je inzending: waarom is het van belang dat de vakcollega's hierover geinformeerd worden of over spreken met elkaar?
 • Geef op het inzendformulier duidelijk aan welke presentatievorm je voorkeur heeft:
  - update (presentatie van max 7 minuten – je spreekt in een sessie waar diverse updates worden geven)
  - presentatie (presenteren en reageren)
  - workshop (sessie met veel interactie)
  - walkshop (sessie met wandeling en opdracht) 
    lees hier meer over wat een walkshop inhoudt en hoe je die organiseert
  - andere werkvorm, zoals filosofeercafé, fishbowlsessie, debat, WorldCaféMethode
 • Je inzending wordt beoordeeld door minimaal drie leden van de Raad van Advies 
 • Je ontvangt per mail bericht over de uitslag 
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd 
    

Belangrijke data 

 • 20 maart 2023: deadline inzenden sessievoorstellen 
 • 9 april 2023: bekendmaking van de goedgekeurde sessiesvoorstellen (je ontvangt per mail de uitslag)


Goed om te weten 

 • Is je sessievoorstel gekozen en kom je spreken op het Nationaal Fietscongres, dan ontvang je € 100,- korting op je ticket (twee sprekers per sessie). 
 • Heb je een voorstel ingediend maar heeft de jury voorkeur gegeven aan andere voorstellen? Je ontvangt sowieso € 50,- korting op de ticketprijs. 
 • Ben je student en heb een een sessie-voorstel ingediend? Super gaaf. Je deelname is gratis als je voorstel wordt goedgekeurd.   


Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Je ontvangt per mail een bevestiging van inzending. 
Let op: De bevestiging is een automatisch gegenereerd bericht. Check je spambox!

 

SESSIEVOORSTEL INDIENEN

Contactgegevens
Ik ben fulltime student
  

 

Inzending
Voorkeur presentatievorm  *
  
 
  
 
  
 
  
 
  
Jouw voorstel past bij themalijn  *
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 

Overig

 

 

Acquire Publishing B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bekijk het Privacy Statement.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de congresorganisatie van het Nationaal Fietscongres u op het volgende attent:

Met uitzondering van sommige (hyper)links is de website en alle onderdelen ervan eigendom van Acquire. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Acquire.

De informatie op deze website is door Acquire met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Acquire Publishing behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Acquire alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van het Nationaal Fietscongres. Deze websites zijn geen eigendom van Acquire en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van Acquire. Hoewel Acquire uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Acquire worden onderhouden, wordt afgewezen.

Acquire sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven