Programma 2024

Het precongres op 5 juni 2025 stond boordevol inspirerende voorbeelden, netwerkmogelijkheden, ontspanning en catering. Men kon deelnemen aan drie excursies die gastheren Den Haag en de MRDH hadden samengesteld. Zo kon men op de racefiets stappen om vanuit hartje stad naar het groene weidelandschap te gaan, de fiets pakken om (onder meer) De Brinckhorst te bezoeken of voor de bakfietstocht kiezen en daarmee langs een aantal stadsprojecten fietsen. De dag werd afgesloten met een borrel, het NFC-diner en de première van de film 'Where we cycle'.

Het congresprogramma op 6 juni 2024 stond stond bomvol interessante sessies, workshops, walkshops en panelgesprekken. Nog nooit was het programma zo gevarieerd qua onderwerpen én sessievormen. HIeronder kun je het programma terugkijken. In het bladerbare beeldboek beleef je de congresdagen terug en lees je meer over de inhoud.

Bekijk het beeldboek van 2024

Zoeken op trefwoord

 • TijdTitelSpreker
 • 08:45 - 09:45Inloop  20240606

  We serveren vanaf kwart voor negen koffie en thee. Zodat je al kunt bijpraten met de andere bezoekers, de Infopoints van de NVC partners kunt bezoeken en op tijd bent voor het plenaire (openings)programma.

  Inloop

 • 09:45 - 10:00OpeningArjen Kapteijns 20240606

  Namens de gastheren gemeente Den Haag en de MRDH verzorgt Arjen Kapteijns de officiële opening van het congres. Hij heet je welkom en vertelt je graag waarom Den Haag en de Metropoolregio gastheer van de 2024-editie van het Nationaal Fietscongres zijn geworden. Dit aan de hand van de plannen en ambities die er voor de komende jaren liggen om fietsen in de regio een verdere impuls te geven.

  Opening door Arjen Kapteijns

 • 10:00 - 10:45KeynoteAnnemarie Mars 20240606

  Aan het begin van een dag voor actuele kennis en volop gelegenheid om bij te praten met (on)bekenden zet Annemarie Mars je in haar keynote vast op scherp. Met haar betoog haalt ze je nog even helemaal uit de alledaagse drukte, zet je aan het denken en geeft je energie om er een waardevolle dag van te maken samen met de honderden andere bezoekers.

  Keynote door Annemarie Mars

 • 10:45 - 11:15Pauze  20240606

  Na de plenaire opening een kort moment voor koffie en te bepalen naar welke keuzesessie je gaat.

  Pauze

 • 11:15 - 12:15KEUZERONDE 1  20240606
 • 11:15 - 12:15Samen zijn we Den Haag Fietst!Den Haag Fietst!  20240606

  Binnen Den Haag Fietst! werken we samen met inwoners van de stad aan het stimuleren van fietsgebruik in Den Haag. Samen zijn we Den Haag Fietst! In deze sessie meer over:

  Tour de France Femmes

  Meer en betere fietslessen geven

  Het Haagse Kinderfietsenplan

  Fiets als verbinding naar arbeidsmaatschappij

  De Haagse Fietszwerm

  Samen zijn we Den Haag Fietst! door Den Haag Fietst!

 • 11:15 - 12:15Kennissessie - Regelen (klap uit) Meerdere sprekers 20240606
 • 11:15 - 12:15Workshop - Doelgroepenaanpak voor fietsstimuleringEsther TimmermansMarloes Scholman 20240606

  Utrecht is dé fietsregio van Europa en wil dat graag blijven Binnen de provincie Utrecht wordt door verschillende partijen ingezet op fietsstimulering. Fietsstimulering draagt bij aan de opgaven voor bereikbaarheid, klimaat, gezondheid, inclusiviteit en veiligheid. Om nog meer mensen op te fiets te krijgen, heeft de provincie samen met Goedopweg, gemeenten en andere stakeholders de strategie fietsstimulering opgesteld. Deze strategie is gebouwd op 3 pijlers:

  1. Interventieprogramma
  2. Communicatie onder één merknaam
  3. Monitoring en evaluatie voor effectieve inzet van capaciteit en middelen

  Er wordt vanuit opgaven en knelpunten bepaald waar inzet van gedragsmaatregelen nodig en zinvol is. Tijdens de workshop ga je hier zelf mee aan de slag. Bij welke knelpunten en opgaven is een gedragsmaatregel wenselijk? Op welke doelgroep zet je in? En welke gedragsmaatregel past hier het beste bij?

  Workshop - Doelgroepenaanpak voor fietsstimulering door Esther Timmermans, Marloes Scholman

 • 11:15 - 12:15Workshop - Belevingsmaquettes maken met de TunnelvisionairsThijs BroersIris van Hagen 20240606

  Een toepassing van zintuigelijk beleven in de praktijk.
  De Tunnelvisionair is de winnende inzending van het Innovatielab van Amsterdam Bike City 2023. Het programma onderzoekt het effect van de verschillende zintuigen op de beleving van sociale veiligheid in Amsterdamse fietstunnels. Dit onderzoek is een van de eerste die de effecten van individuele zintuigen op de algemene beleving in kaart probeert te brengen. Deze inzichten geven sturing aan het verbeteren van sociale veiligheid vanuit de zintuigelijke ervaring. Tijdens deze actieve workshop vertellen Tunnelvisionairs Iris en Thijs de resultaten en inzichten van het programma en delen ze de geleerde lessen met de aanwezigen. Lang stilzitten is er niet bij, want tijdens het overgrote deel van de workshop gaan deelnemers zelf ervaren wat het effect is van zintuigelijke prikkelingen op hun emoties én gaan ze zelf aan de slag met deze emoties in een héél kleine openbare ruimte. Verwacht een rollercoaster aan gevoelens tijdens deze bijzondere sessie.

  Workshop - Belevingsmaquettes maken met de Tunnelvisionairs door Thijs Broers, Iris van Hagen

 • 11:15 - 12:15Kennissessies - Beperking (klap uit) Meerdere sprekers 20240606
 • 11:15 - 12:15Kennissessies - Veiligheid (klap uit) Meerdere sprekers 20240606
 • 11:15 - 12:15Kennissessies - Cargo (klap uit) Meerdere sprekers 20240606
 • 11:15 - 12:15Walkshop - Hoe kijken buitenlandse delegaties naar de Nederlandse fietscultuur?Skadi TirpakShelley Bontje 20240606

  Leren van een internationaal perspectief. Hoe behoud je als mobiliteitsexpert in Nederland een leergierige blik op het werkveld terwijl werkzaam én woonachtig in hét fiets paradijs van de wereld? Al wandelend door de stad van vrede en recht neemt de Dutch Cycling Embassy je mee zoals we ook internationale delegaties ontvangen. We spiegelen internationale ervaringen en zetten in op de activatie van ieders brein. Met het doel dat men na de walkshop nét een andere blik heeft op de Haagse/Nederlandse straten dan daarvoor. Te denken aan bijvoorbeeld een recent studiebezoek uit Ireland waarbij delegatie leden verbijsterd waren over de plaats van de voetganger in Nederland. Hoewel Nederlandse professionals enthousiast zijn over het STOMP principe is het volgens de Ieren maar de vraag of dit daadwerkelijk de realiteit is. Diverse inzichten dragen bij aan innovatie en ontwikkeling. Hoe zorgen we ervoor dat -zoals de wet van de remmende voorsprong voorschrijft- we in Nederland niet tot stilstand komen en we blijven innoveren?

  Walkshop - Hoe kijken buitenlandse delegaties naar de Nederlandse fietscultuur? door Skadi Tirpak, Shelley Bontje

 • 11:15 - 12:15Fietsvriendelijk inrichten van bedrijventerreinenFrans HeijnisTom Seising 20240606

  CROW wil met de deelnemers aan de sessie ingaan op het onderwerp ‘fietsverkeer op bedrijventerreinen’. Door het voeren van een interactieve discussie met elkaar dagen we de aanwezigen uit om mee te denken over welke elementen kunnen bijdragen aan een fietsvriendelijke inrichting van bedrijventerreinen. Door middel van stellingen proberen we reacties en visies van jullie te krijgen die leiden tot meer inzicht. Daarbij vragen we ook om concrete voorbeelden uit de eigen omgeving. Voel je je aangesproken? Heb je kennisvragen, of wellicht een goed voorbeeld uit de praktijk? Laat het weten.

  Fietsvriendelijk inrichten van bedrijventerreinen door Frans Heijnis, Tom Seising

 • 12:25 - 12:45Uitreiking Tour de Force Initiatiefprijs  20240606

  Met deze initiatiefprijs wil Tour de Force organisaties in het zonnetje zetten die het fietsen in Nederland stimuleren door het uitvoeren en realiseren van creatieve en gezamenlijke fiets-initiatieven. 

  Meer informatie over de Tour de Force Initiatiefprijs 2024 >

  Uitreiking Tour de Force Initiatiefprijs

 • 12:45 - 13:45Lunch  20240606
 • 13:45 - 14:45KEUZERONDE 2  20240606
 • 13:45 - 14:45Inspiratiesessies - City Deal Fietsen voor Iedereen: hebben, kunnen & willenMonique Verhoef 20240606

  Met de City Deal Fietsen voor Iedereen stimuleren we dat zoveel mogelijk mensen, die nu om uiteenlopende redenen niet kunnen fietsen, straks de fiets kunnen pakken. Vaak gaat het hierbij om mensen die geen fiets kunnen betalen of nooit geleerd hebben om te fietsen.

  Inspiratiesessies - City Deal Fietsen voor Iedereen: hebben, kunnen & willen door Monique Verhoef

 • 13:45 - 14:45Workshop - De waarde van doorfietsroutesTineke de Jong - MateboerBart HeijnenLeanne van BentemSaskia ZwiersMarijn Kik 20240606

  De waarde van doorfietsroutes volgens Tour de Force (Saskia Zwiers en Bart Heijnen Tour de Force)

  Saskia Zwiers en Bart Heijnen van Tour de Force begeleiden deze kennissessie en nemen de deelnemers mee in de wereld van Tour de Force op het onderwerp doorfietsroutes. Wat is er afgelopen jaren samen met het werkveld ontwikkelt en waar we momenteel mee bezig zijn. Samen met de deelnemers verkennen ze toekomstige onderzoeksvragen.

  Doorfietsroutes: waar loop je als stad tegenaan bij het verknopen van stad en regio? (Marijn Kik – Gemeente Utrecht)

  Het beter verbinden van stad en regio voor fietsers is van groot belang voor een duurzame mobiliteitstransitie. Een doorfietsroute in de provincie is echter iets anders dan een traject in stedelijk gebied. We lopen tegen diverse uitdagingen aan. Tijdens de presentatie gaan we in op onze recente ervaringen in Utrecht met de inpassing van doorfietsroutes. 

  Verkeersveiligheidsafweging doorfietsroutes (Leanne van Bentem – Sweco)

  Er worden steeds meer doorfietsroutes gerealiseerd. Bij het ontwerp van deze routes worden vaak verschillende tracés overwogen en op allerlei criteria afgewogen. Hoe kunnen we hierin de effecten op de verkeersveiligheid zo goed mogelijk meenemen? Aan de hand van ongevalsrisico's kunnen we  verschillende tracés met elkaar vergelijken en ook de baten van infrastructurele maatregelen doorrekenen. Dit resulteert in een kwantitatieve schatting van besparing van aantallen verkeersslachtoffers als input voor een MKBA.

  Lessen uit procesevaluatie doorfietsroutes provincie Utrecht (Tineke de Jong – Mateboer – Provincie Utrecht)

  In de provincie Utrecht wordt gewerkt aan de aanleg van doorfietsroutes. Inmiddels zijn er realisatieafspraken over 8 routes en wordt op veel plekken gewerkt aan de uitvoering. Ondertussen zijn er nieuwe Staten gekomen en wordt een nieuwe tranche routes voorbereid. Daarom is een procesevaluatie uitgevoerd waarvan we de lessons learned graag delen op het Fietscongres. Andere provincies en gemeenten die werken aan doorfietsrouteprojecten kunnen de informatie gebruiken om hun proces te verbeteren.

  Workshop - De waarde van doorfietsroutes door Tineke de Jong - Mateboer, Bart Heijnen, Leanne van Bentem, Saskia Zwiers, Marijn Kik

 • 13:45 - 14:45Kennissessies - Ontwerp (klap uit) Meerdere sprekers 20240606
 • 13:45 - 14:45Kennissessies - Data (klap uit) Meerdere sprekers 20240606
 • 13:45 - 14:45Workshop - Aan de slag voor een inclusief fietssysteemAngela van der KloofSema AcarMichiel Couperus 20240606

  Aan de slag voor een inclusief fietssysteem, met aandacht voor de praktijk ‘Integrale wijkaanpak: meer nieuwe fietsers in Rotterdam'

  Workshop - Aan de slag voor een inclusief fietssysteem door Angela van der Kloof, Sema Acar, Michiel Couperus

 • 13:45 - 14:45Kennissessies - Innovatie (klap uit) Meerdere sprekers 20240606
 • 13:45 - 14:45Kennissessies - Deelfietsen (klap uit) Meerdere sprekers 20240606
 • 13:45 - 14:45Kennissessies - Internationaal (klap uit) Meerdere sprekers 20240606
 • 13:45 - 14:45Walkshop - Wat als je in Nederland terechtkomt en niet kan fietsen?Gooitske ZijlstraArjan Broer 20240606

  Tijdens de fietsworkshop ‘Wat als je in Nederland terechtkomt en niet kan fietsen?’ nodigen we deelnemers uit voor een fiets-excursie door Den Haag. Weten dat fietsen de Nederlander met de paplepel is ingegoten en onze fietsinfrastructuur wereldwijd wordt geroemd is één ding. We bezitten per inwoner gemiddeld 1,3 fietsen, doen alles op de fiets: naar werk, kinderen naar school brengen, boodschappen, sporten en recreëren, alles op de fiets. Alleen wonen er in Nederland ook mensen die niet met een fietscultuur zijn opgegroeid en ‘fietsen’ niet van huis uit hebben meegekregen. Bijvoorbeeld migranten: expats, studenten en vluchtelingen. Tijdens de fietsworkshop ervaren de deelnemers het perspectief van iemand die niet in een fietscultuur is opgegroeid. We hebben een deelnemer van het programma ‘Fietsen Geeft Vrijheid’ uit Zwolle uitgenodigd, zodat er inzichten worden verkregen die helpen bij het nemen van beslissingen over ontwikkeling van fietsstimulering voor genoemde doelgroepen.

  Walkshop - Wat als je in Nederland terechtkomt en niet kan fietsen? door Gooitske Zijlstra, Arjan Broer

 • 14:45 - 15:15Pauze  20240606
 • 15:15 - 16:15KEUZERONDE 3  20240606
 • 15:15 - 16:15Kruip in de bewoner van Den Haag Zuid-West: Hoe krijgen we een fietscultuur van de grond?Dennis HijkoopJessica van Rijn 20240606

  We hebben jou - dé FIETSEXPERT van Nederland - nodig in Den Haag!

  Den Haag Zuid-West gaat verdichten in woningdichtheid. De druk op de openbare ruimte en dus ook op parkeerruimte neemt toe. De fiets kan uitkomst bieden, maar hoe zorg je ervoor dat de tweewieler wordt omarmt. We vragen de fietsexperts van Nederland om mee te denken. Met hun kennis kruipen zij in tijdens een Gamification in de rol van de bewoner van Den Haag Zuid-West.

  Als bewoners geen fiets hebben, dan kun je een fiets schenken. 2 dagen later zie je de fiets terug op Marktplaats.nl. Als je een kind in Den Haag Zuid-West leert fietsen, kan dit betekenen dat hij/zij naar een HAVO/VWO school kan in plaats van de op loopafstand VMBO school. Maar tegelijkertijd staat de fiets ook symbool voor armoede. Een goede fiets wordt niet door een ieder gezien als een nuttige investering.

  We nodigen enthousiaste bewoners uit Den Haag Zuid-West uit om hun verhaal te doen. Hoe zij proberen met kleine stapjes de fiets aantrekkelijk te maken. Jou willen we vragen je in te leven en met jouw kennis in de rol te kruipen van de bewoner te duiken. Je gaat ontdekken waarom zij die fiets niet gebruiken, maar we hopen ook dat jij tot die bevindingen komt hoe we de fiets in Den Haag Zuid-West gaan omarmen.

  Kruip in de bewoner van Den Haag Zuid-West: Hoe krijgen we een fietscultuur van de grond? door Dennis Hijkoop, Jessica van Rijn

 • 15:15 - 16:15Kennissessies - Fietseconomie (klap uit) Meerdere sprekers 20240606
 • 15:15 - 16:15Kennissessies: Transities in e-mobiliteit en inclusiviteit - (klap uit) Meerdere sprekers 20240606
 • 15:15 - 16:15Kennissessies - Kids (klap uit) Meerdere sprekers 20240606
 • 15:15 - 16:15Workshop - Fietsdata gebruiken voor opstellen integraal beleidPiet StolkMijke RomkemaMirella Schutgens 20240606

  Weet jij welke fietsdata beschikbaar is en hoe je deze slim kunt inzetten? Verlang jij naar een integraal beeld voor strategische keuzes met woningbouwgebieden, fietsroutes, verkeersveiligheidsrisico’s, e.d.? In het Nationaal Wegen Bestand hebben afgelopen jaren kwaliteitsverbeteringen plaatsgevonden. Dat.mobility legt beknopt uit hoe het NWB is aangevuld en verrijkt met informatie. Denk hierbij aan de fietspadbreedte, rijrichting en verkeersveiligheidsinformatie. Rijkswaterstaat heeft ervaren hoe je snel een integraal overzicht maakt op basis van bestaande databronnen en hoe je dit kan inzetten bij strategische keuzes. Als landelijke overheid komen we er ook achter dat er nog uniformiteit ontbreekt in beheerdersdata, hoe we omgaan met kwaliteitseisen en data met elkaar delen. Zie jij kansen waar data zorgt voor een gezamenlijke aanpak en een uniform fietsnetwerk? En heb jij beeldvorming hoe we samen beheerverantwoordelijk in kaart kunnen brengen? In deze workshop gaan wij graag met je in gesprek.

  Workshop - Fietsdata gebruiken voor opstellen integraal beleid door Piet Stolk, Mijke Romkema, Mirella Schutgens

 • 15:15 - 16:15Kennissessies - Stromen sturen (klap uit) Meerdere sprekers 20240606
 • 15:15 - 16:15Kennissessies - Parkeren (klap uit) Meerdere sprekers 20240606
 • 15:15 - 16:15Workshop - Vooruit met de veerponten!Mirjam de BokMarina van DijkGuus Wesselink 20240606

  Veerponten zijn een essentiële schakel in utilitaire en recreatieve fiets- en wandelnetwerken. In ons waterrijke land, met op veel plekken een grote maaswijdte tussen vaste oeververbindingen, zorgen de veerponten voor een directere verbinding voor het langzame (en lokale) verkeer. Op dit moment is de bestuurlijke aandacht voor de kwaliteit van deze basisvoorziening nog zeer beperkt. Als gevolg daarvan dreigen met enige regelmaat veerverbindingen geschrapt te worden. Met niet alleen economische, maar ook sociale effecten. De maatschappelijke reactie die dat oproept laat zien hoe groot de steun voor onze veren is. Een aantal recente bedreigingen van veerponten heeft eind 2022 geleid tot de oprichting van de Veerpontencoalitie, die tot een betere taakverdeling tussen overheden en een slimmere exploitatie van veerponten wil komen. De Veerpontencoalitie pleit ook voor meer onderzoek, om de kennisbasis te verbeteren. Een eerste stap daarbij was een onderzoek van Mobycon, dat in januari 2024 is afgerond.

  Workshop - Vooruit met de veerponten! door Mirjam de Bok, Marina van Dijk, Guus Wesselink

 • 15:15 - 16:15Walkshop - De Fiets in het Utrechtse plan #VoordevoetgangerBirgit Cannegieter 20240606

  In Utrecht fietsen we loopafstanden. Maar wereldfietsstad Utrecht zet (ook) de voetganger op 1! We werken aan aantrekkelijker ruimte(n) om te kunnen én willen lopen. We maken een Beleidsnota #Voordevoetganger om tot gerichte keuzes te komen, voor de hele stad. Want elk ruimtelijk project heeft een voetgangerscomponent! De focus ligt op ‘Lopen vanuit de voordeur’ en daarmee een aanpak in de wijken. Het Utrechtse plan #Voordevoetganger is dan ook zoveel meer dan een mobiliteitsplan! En bovendien benaderen we de voetganger niet als mobiliteitsthema. Recreatief en Utilitair zijn woorden die je niet terug zult vinden in ons plan. Wat dan wel? En hoe dat zit? We vertellen het je graag! Én we zetten op het moment van het NFC precies de puntje op de i van onze Beleidsnota. Naast sneakpeak, bieden we ruimte om slimme-niet-te-missen-(fiets)dingen nog te laten landen in ons plan.

  Walkshop - De Fiets in het Utrechtse plan #Voordevoetganger door Birgit Cannegieter

 • 16:20 - 17:00Bekendmaking Fietsgemeente 2024 en gastheer NFC 2025  20240606

  Wie wordt Fietsgemeente 2024?

  De tweejaarlijkse verkiezing Fietsgemeente van de Fietsersbond heeft als doel om alle gemeenten in Nederland te stimuleren hun fietsklimaat te bevorderen. In de Fietsgemeente enquête gaven ruim 46.000 fietsers antwoord op vragen over functionele zaken, zoals ruimte op fietspaden, voorzieningen voor fietsers en de kwaliteit van het wegdek. Ook het veel subjectievere ‘fietsplezier’ en ‘fietsbeleving’ kwamen aan bod. Met de resultaten uit de enquête kunnen gemeenten samen met de lokale Fietsersbond afdeling ervoor zorgen dat fietsen nog veiliger en comfortabeler wordt.

  De overall winnaar krijgt tijdens het Nationaal Fietscongres op 6 juni de felbegeerde titel Fietsgemeente 2024. De kanshebbers? De gemeente Texel is de winnaar in de categorie snelst stijgende gemeente, Noord-Beveland is de beste kleine gemeente, Kampen is de beste middelgrote gemeente en Zoetermeer is de beste grote gemeente. Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond: “De winnende gemeenten mogen trots zijn op hun fietsbeleid. Ze hebben ieder mooie stappen gezet om de fiets op één te zetten. En de fietsers in hun gemeente waarderen dat".

  Bekendmaking Fietsgemeente 2024 en gastheer NFC 2025

 • 17:00 - 18:00Borrel  20240606
Terug naar boven