Nationaal Fietscongres 2021

De fiets is cruciaal om bereikbaarheid in stand te houden

De provincie Gelderland was dit jaar gastheer van het Nationaal Fietscongres. Gelders’ gedeputeerde Christianne van der Wal vertelde over wegen, fietsverbindingen en de woningbouwopgave – vanuit de studio in Zwolle. Want het Nationaal Fietscongres was ook deze keer nog online. “Gelderland kent een enorme woningbouwopgave, in één gebied al een opgave om 100.000 woningen te bouwen. Dan heb je wegen nodig, ook – juist! – fietsverbindingen. Nieuwe woningen leveren ook nieuwe reisbewegingen op. Fietsen is cruciaal voor onze bereikbaarheid. Zet ook in op hubs en op het reizen van A naar B met diverse modaliteiten, zet niet in op slechts één modaliteit.”

Van der Wal: “Mensen zijn echt wel bereid om voor woon- werkverkeer op de fiets te stappen, tot een afstand van zo’n vijftien kilometer. Dat moet dan wel gefaciliteerd worden, bijvoorbeeld met goede fietspaden. Maar denk ook aan een fietsenstalling bij kantoor, of douches zodat je na de fietstocht fris aan je dag kunt beginnen. Werkgevers spelen een belangrijke rol in de keuzes die werknemers maken.”

Gelderland is natuurlijk veel meer dan een plek om te wonen. “In Gelderland kun je prachtig recreatief fietsen, we hebben dan ook de prachtige Veluwe. Ook dat is Gelderland.”

Een van je skills is veerkracht

Keynotespeaker Niek van den Adel, expert in veerkracht gaf een korte masterclass aan een door hem ‘geliefd publiek’: “Jullie zijn van beweging, van veerkracht in optima forma. Hoe belangrijk is dat?” Van den Adel begint met stil te staan bij dagen waarop het leven je vroeg om veerkracht. Zijn ‘dag’ was 16 juli 2010. De dag waarop hem een zwaar motorongeluk ongeluk overkwam. Een gebeurtenis die resulteerde in een hoge dwarslaesie en helse pijnen tot op de dag van vandaag. Maar ook een dag die hij jaarlijks viert. Een dag die hem alles leerde over veerkracht.  Over omgaan met tegenslag. Zijn universele geheim: “Ik ben via mijn handbike in beweging gekomen. En ik heb zingeving gegeven aan mijn werk en aan mijn leven. Zingeving is als je werk of je leven  je zin geeft. Veerkracht is dankbaar worden voor de littekens in je leven.” Verder praten? www.niekvandenadel.nl

Nationaal Toekomstbeeld Fiets: drie keer woordwaarde

Er zijn volop fietsambities, maar om die om te zetten in daden, dus letterlijk op straat te krijgen, is een structurele bijdrage van het Rijk nodig. En dát verwachten Anita Stienstra, coördinator Fiets voor de provincie Gelderland, Martijn te Lintelo, bestuursadviseur mobiliteit bij de gemeente Arnhem en Willy Sweers, beleidsadviseur Verkeer voor de MRDH nu van het nationaal Toekomstbeeld Fiets. Er is veel versnipperd achterstallig onderhoud, er ontbreken hier en daar verbindingen. De crux is om te komen van beleid naar uitvoering. Maar komen we zover, dan kunnen we spreken van drie keer   woordwaarde, belooft Willy Sweers. Zo leveren investeringen in fiets meer baten op en verdienen zich dus terug.  Anita Stienstra somt wat baten op: betere bereikbaarheid, gezondheid, duurzaamheid, leefbaarheid, recreatie en luchtkwaliteit. Er zijn tot nu toe twee problemen: de kosten gaan voor de baat uit en de baten vallen bij anderen dan bij degene die betaalt.  Opschaling van de ambities naar het Rijk, kan nu het verschil maken, aldus de fietsbeleidexperts.   

Ziemi winnaar Tour de Force innovatieprijs 2021

Terugblik 2021Op het congres werd ook vijfde Tour de Force Innovatieprijs uitgereikt, ditmaal aan Ziemi. De Ziemi is een nieuw soort fietslamp, gericht op de fietser zélf, zodat deze als persoon herkenbaar is. Henk Brink, gedeputeerde van de provincie Drenthe en voorzitter van de Tour de Force, reikte de cheque met een waarde van € 10.000,- uit aan Luci Santema en Elianne Koetzier van Ziemi.

 Henk Brink: “Ik ben blij dat Ziemi als winnaar uit de bus is gekomen. Zo’n simpel fietslampje zorgt voor extra zichtbaarheid en daarmee veiligheid voor fietsers. Met deze steun in de rug gaan wij er vanuit dat dit innovatieve Nederlandse product het eigen land, Europa en misschien zelfs de wereld kan veroveren!.”

“Heel erg bedankt allemaal”, reageren de prijswinnaars: “We zijn enorm blij met de winst en gaan het vanavond gelijk vieren! Met de prijs kunnen we Ziemi de wereld in te brengen, en kunnen we het product doorontwikkelen. Daarnaast komt een deel ook ten goede van de sociale werkplaats waar we mee samenwerken.”

Terug naar boven