Sjors van Duren

Sjors van Duren

Functie:
Fietsexpert

Organisatie:
Royal HaskoningDHV

Door zijn ervaring op het gebied van (fiets)mobiliteit te combineren met zijn opleiding tot planoloog kan Sjors effectieve verbindingen leggen tussen deze vakgebieden. Hij is van mening dat de openbare ruimte niet alleen vervoersruimte is, net zoals verkeer en mobiliteit niet alleen gaat om het verplaatsen van goederen en mensen. Sjors heeft de afgelopen jaren op verschillende overheidsniveaus gewerkt; lokaal, regionaal en nationaal niveau. 

Sjors heeft ruime ervaring met het plannen van fietsinfrastructuur en het ontwikkelen van fietsbeleid. Hij kan verschillende disciplines combineren in maatwerk; gericht op een specifieke stad, regio of land. Hij integreert diepgaande kennis over ontwerpprincipes (kruispuntontwerp, fietssnelwegen) met uitgebreide beleidsmatige en politieke ervaring; allemaal om ervoor te zorgen dat duurzame, fietsvriendelijke steden kunnen worden ontwikkeld. 

« Naar het overzicht

Terug naar boven