Sessie-voorstel indienen

Ook dit jaar heeft u de mogelijkheid een sessie-voorstel in te dienen voor het Nationaal Fietscongres dat op 18 juni plaatsvindt in ‘s-Hertogenbosch. Inspireer uw vakgenoten met nieuwe onderzoeken, -inzichten, -resultaten en ideeën op het gebied van fiets.

Welk onderwerp verdient meer aandacht, heeft u verder gebracht, moet volgens u gedeeld worden met andere professionals en hoort daarom in het programma van het Nationaal Fietscongres ? Laat het ons weten. Stuur uw sessie-voorstel in!

Inzenden en praktische richtlijnen

 • Uw sessie-voorstel heeft een innovatief karakter
 • Uw voorstel zoomt in op een (net afgerond of lopend) onderzoek, op een praktijksituatie of op een nog verder te ontwikkelen idee.
 • Uw inzending bevat maximaal 400 woorden  (u kunt dit document uploaden)
 • Uw voorstel kent een duidelijke opbouw:
  - titel
  - korte samenvatting (maximaal 60 woorden)
  - introductie
  - methode
  - resultaten
  - conclusie/discussie
 • Overtuig de jury van het belang van uw inzending. Denk daarbij aan: wat is de toegevoegde waarde, waarom denkt u dat het werkt, wat zijn de kansen en risico’s?
 • Geef op het inzendformulier duidelijk aan welke presentatievorm uw voorkeur heeft:
  - gedachtewisseling / discussie (45 minuten)
  - pecha kucha (8 minuten)
  - presentatie (20 minuten)
  - workshop (45 minuten)
 • Uw inzending wordt beoordeeld door minimaal drie juryleden
 • U ontvangt per mail  bericht over de uitslag
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd

Enige suggesties voor sessie-ideeën ter inspiratie

 • Hoe draagt fietsen bij aan een vitale samenleving?
 • Welk onderzoek heeft u recent afgerond dat belangwekkend is voor iedereen die met fiets te maken heeft? 
 • Welke alternatieve of andere manieren kent u om meer geld voor fiets vrij te maken?
 • Welke rol heeft de fiets in een rechtvaardig vervoerssysteem?
 • Wat is de betekenis van de fiets in het systeem en voor het functioneren van knooppunten/Transit Oriented Development?
 • Hoe kan de fietser bijdragen aan CO2-reductie?

Belangrijke data

 • 30 maart 2020: deadline inzenden  sessie-voorstellen
 • 24 april 2020: bekendmaking van de goedgekeurde sessies-voorstellen (u ontvangt per mail de uitslag)

Goed om te weten

 • Is uw sessie-voorstel gekozen en komt u spreken op het Nationaal Fietscongres, dan ontvangt u € 145,-  korting op uw deelname aan het congres (let op: maximaal twee sprekers per sessie).
 • Heeft u een voorstel ingediend maar heeft de jury voorkeur gegeven aan andere voorstellen ? Dan ontvangt u € 50,- korting op de ticketprijs.

  Video-pitch
  Nieuw: Inzenders die niet spreken op het Nationaal Fietscongres wordt de mogelijkheid geboden hun sessie-voorstel te pichen met een video  (maximaal 40 seconden – zelf opnemen). Deze video-pitches worden getoond op www.nationaalfietscongres.nl met een link naar de betreffende inzending. Zo kunnen geïnteresseerden kennis nemen van uw korte pitch, uw inzending lezen en bij belangstelling contact met u opnemen.

Vul onderstaand formulier zo volledig in. U ontvangt per mail een bevestiging van inzending.
Let op: De bevestiging is een automatisch gegenereerd bericht. Check uw spambox!
 

Contactgegevens

 

Inzending
Voorkeur presentatievorm  *
  
 
  
 
  
 
  

 

Overig

 

 

Acquire Publishing B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bekijk het Privacy Statement.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de congresorganisatie van het Nationaal Fietscongres u op het volgende attent:

Met uitzondering van sommige (hyper)links is de website en alle onderdelen ervan eigendom van Acquire Publishing. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Acquire Publishing.

De informatie op deze website is door Acquire Publishing met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Acquire Publishing behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Acquire Publishing alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Nationaal Fietscongres. Deze websites zijn geen eigendom van Acquire Publishing en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van Acquire Publishing. Hoewel Acquire Publishing uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Acquire Publishing worden onderhouden, wordt afgewezen.

Acquire Publishing sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven