Sessie-voorstel indienen

Inzenden kan tot en met 18 maart 2021

 

Ook dit jaar heb je de mogelijkheid een sessie-voorstel in te dienen voor het Nationaal Fietscongres dat op 1juni 2021 plaatsvindt. We hopen natuurlijk dat we elkaar live treffen op een locatie in Gelderland. We houden de ontwikkelingen scherp in de gaten, en houden er rekening mee dat ook deze editie van het NFC online plaatsvindt.  

 

HOE  EN WELKE SKILLS HEB JIJ ONTWIKKELD?  
Vertel over de skills die jij ontwikkeld of verbeterd hebt, inspireer anderen met nieuwe onderzoeken, inzichten, resultaten en ideeën die fiets verder brengen. Laat het ons weten. Stuur je sessie-voorstel in! 

 

Inzenden en praktische richtlijnen 

 • Je sessie-voorstel heeft een vernieuwend karakter 

 • Je voorstel zoomt in op een (net afgerond of lopend) onderzoek, op een praktijksituatie of op een nog verder te ontwikkelen idee. 

 • Je voorstel kent een duidelijke opbouw: 
  - titel (maximaal 60 leestekens, inclusief spaties) 
  - korte samenvatting (maximaal 140 leestekens, inclusief spaties)
  - bodytekst (maximaal 400 woorden)  
  - introductie 
  - methode 
  - resultaten 
  - conclusie/discussie 

 • Overtuig de jury van het belang van je inzending: Hoe past jouw voorstel bij verbeter je skills? 

 • Geef op het inzendformulier duidelijk aan welke presentatievorm je voorkeur heeft:
  - gedachtewisseling / discussie (45 minuten)
  korte presentatie (soort pecha kucha van maximaal 8 minuten) 
  - presentatie (30 minuten) 
  - workshop (45 minuten) 

 • Je inzending wordt beoordeeld door minimaal drie leden van de Raad van Advies 

 • Je ontvangt per mail & bericht over de uitslag 

 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd 
   

Suggesties voor sessie-ideeën  

 • Welke skills wil je naar voren brengen die echt bijdragen aan meer en veiliger fietsgebruik? 

 • Welke alternatieve of andere manieren ken jij om meer geld voor fiets vrij te maken? En welke skills heb je daarvoor nodig? 

 • Verzorg een sessie over de skills van de oudere fietser. Wat heb jij geleerd in je onderzoek of project?

 

 Belangrijke data 

 • 18 maart 2021: deadline inzenden sessie-voorstellen 

 • 15 april 2021: bekendmaking van de goedgekeurde sessies-voorstellen (jr ontvangt per mail de uitslag)

 

Goed om te weten 

 • Is je sessie-voorstel gekozen en kom je spreken op het Nationaal Fietscongres, dan ontvang je korting op je ticket (twee sprekers per sessie). 

 • Heb je een voorstel ingediend maar heeft de jury voorkeur gegeven aan andere voorstellen? Je ontvangt sowieso korting op de ticketprijs. 

 • Ben je student en heb een een sessie-voorstel ingediend? Super gaaf. Je deelname is gratis als je voorstel wordt goedgekeurd.   

Vul onderstaand formulier zo volledig in. Je ontvangt per mail een bevestiging van inzending. 
Let op: De bevestiging is een automatisch gegenereerd bericht. Check je spambox!

Contactgegevens
Ik ben fulltime student
  

 

Inzending
Voorkeur presentatievorm  *
  
 
  
 
  
 
  

 

Overig

 

 

Acquire Publishing B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bekijk het Privacy Statement.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de congresorganisatie van het Nationaal Fietscongres u op het volgende attent:

Met uitzondering van sommige (hyper)links is de website en alle onderdelen ervan eigendom van Acquire Publishing. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Acquire Publishing.

De informatie op deze website is door Acquire Publishing met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Acquire Publishing behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Acquire Publishing alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Nationaal Fietscongres. Deze websites zijn geen eigendom van Acquire Publishing en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van Acquire Publishing. Hoewel Acquire Publishing uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Acquire Publishing worden onderhouden, wordt afgewezen.

Acquire Publishing sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven