Tour de Force Initiatiefprijs 2023

Oorsprong

In de afgelopen 5 jaar heeft de Tour de Force op het Nationaal Fietscongres jaarlijks een Innovatieprijs uitgereikt. Het doel van deze prijs was het stimuleren van fiets-innovaties en naamsbekendheid te geven aan Tour de Force. Met deze prijs zijn mooie innovaties als de ‘frietzak’,  bio-motion fietslampjes van Ziemi en activiteiten als ‘Het begin van leren fietsen’ ondersteund.

Vanaf 2023 verlegt de Tour de Force haar focus om met haar jaarlijkse prijs vooral organisaties aan te moedigen het fietsen in Nederland te stimuleren door het uitvoeren en realiseren van creatieve en gezamenlijke fiets-initiatieven. De jaarlijkse prijs krijgt daarmee de nieuwe naam: Tour de Force Initiatiefprijs!

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een regionale samenwerking om het fietsen te stimuleren bij de opening van een nieuwe doorfietsroute, een lokaal initiatief om specifieke doelgroepen meer te laten fietsen, een experiment of project om bepaalde fietsinfrastructuur uit te proberen. Belangrijk is dat het project ook daadwerkelijk is (of wordt) gestart of uitgevoerd in 2023.

Hoe werkt het?

Voor de Tour de Force Initiatiefprijs geldt voor 2023 de volgende planning:

 • Inzendingen kunnen van 15 maart tot en met 15 mei worden ingediend op de website van het Nationaal Fietscongres;
 • De jury maakt op 22 mei de selectie van de 5 genomineerde initiatieven bekend;
 • In de periode van 1 juni tot 20 juni zullen de 5 genomineerde initiatieven op de website en social media van de Tour de Force en het Nationaal Fietscongres onder de aandacht worden gebracht;
 • Op 22 juni worden vanuit de  genomineerden de uiteindelijke prijswinnaars gekozen: er zijn 2 plekken voor de 2e plaats en 1 uiteindelijke winnaar van de Tour de Force Initiatiefprijs 2023.

De winnende initiatieven krijgen in de periode van juli tot december 2023 regelmatig aandacht op de social media en website van de Tour de Force. Bij specifieke momenten in de uitvoering van het initiatief wordt er vanuit de Tour de Force ook communicatief aandacht aan gegeven.

Prijzen

De volgende prijzen staan ter beschikking:

 1. 1 x geldbedrag van 5.000 euro.
 2. 2 x geldbedrag van 2.500 euro.

Voor wie?

De Tour de Force Initiatiefprijs is bedoeld voor organisaties die samenwerken en goede initiatieven uitvoeren om het fietsen in Nederland een boost te geven. De prijs wil de daadwerkelijke uitvoering van diverse fietsinitiatieven stimuleren.

Om mee te doen gelden de volgende voorwaarden:

 • Het plan draagt bij aan het stimuleren van het fietsen in Nederland.
 • Het plan is een samenwerking van minimaal twee partijen, waarvan 1 partij is aangesloten bij de Tour de Force (een gemeente, provincie, vervoerregio of maatschappelijke partner (zie link).
 • De aanvragende / deelnemende organisaties zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De aanvrager gaat akkoord dat we de inhoud van het plan op de website en in de media delen.
 • Alleen plannen die via de website van het Nationaal Fietscongres worden ingediend doen mee.

Voorwaarden

Klik hier om de voorwaarden van de Tour de Force Initiatiefprijs 2023 te lezen. 

  

AANMELDFORMULIER TOUR DE FORCE INITIATIEFPRIJS 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquire Publishing B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bekijk het Privacy Statement.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de congresorganisatie van het Nationaal Fietscongres u op het volgende attent:

Met uitzondering van sommige (hyper)links is de website en alle onderdelen ervan eigendom van Acquire. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Acquire.

De informatie op deze website is door Acquire met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Acquire Publishing behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Acquire alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van het Nationaal Fietscongres. Deze websites zijn geen eigendom van Acquire en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van Acquire. Hoewel Acquire uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Acquire worden onderhouden, wordt afgewezen.

Acquire sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven