Voorwaarden Tour de Force Initiatiefprijs 2023

§ 1.) Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de ‘’Tour de Force Initiatiefprijs 2023” (hierna: ‘’Initiatiefprijs”), georganiseerd door de Tour de Force (hierna ‘’TdF’’).

§ 2.) In aanmerking komende deelnemers

 1. Deelnemende organisaties (hierna ‘’Deelnemers’’) moeten op het moment van deelname in Nederland in het handelsregister van de Kamer van Koophandel geregisterd zijn, dan wel in een rechtsvorm zonder persoonlijkheid als een rechtsvorm met persoonlijkheid.
 2. Personen die zich namens de Deelnemers voor deelname als Inschrijver registeren moeten op het moment van deelname ten minste 18 jaar oud zijn en de deelnemende organisaties vertegenwoordigen.
 3. In elk Initiatief moet minimaal één Deelnemer aangesloten zijn bij de TdF.
 4. Om de samenwerkingen te stimuleren moeten minimaal twee Deelnemers samenwerken aan een Initiatief.
 5. Voor deelname komen diegenen in aanmerking, die tijdens de Inschrijfperiode aan de voorwaarden voldoen en die het Initiatief kunnen uitvoeren tijdens de Initiatiefperiode.
 6. Een Deelnemer mag maximaal bij 2 inzendingen betrokken zijn.

§ 3.) Deelnameperiode

 1. Inschrijfperiode voor de Initiatiefprijs is van woensdag 15 maart t/m maandag 15 mei 2023.
 2. Het Initiatief wordt uitgevoerd voor 31 december 2023 (‘’Initiatiefperiode’’).

§ 4.) Deelname resp. uitvoering van het Initiatief

 1. Voor deelname aan de Initiatiefprijs zullen de Deelnemers hun Initiatief, met een omschrijving hoe dit initiatief het fietsen stimuleert in Nederland, indienen via het inschrijfformulier op de website van het Nationaal Fietscongres.
 2. Deelnemers aan de Initiatief verklaren dat de door hen ingezonden inhoud origineel en feitelijk juist is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden.
 3. Deelnemers aan de Initiatief verklaren tevens dat het door hen ingezonden Initiatief openbaar gedeeld mag worden door de TdF. Zij gaan er mee akkoord dat hun plan vermeld wordt op de website, met als doelstelling andere organisaties te informeren en te inspireren.
 4. Voor deelname aan de Initiatief is het verplicht dat de Deelnemers aan de voorwaarden voldoen en accepteren. Andere vormen van deelname zijn uitgesloten.

§ 5.) Jury

 1. De jury voor de selectie van de genomineerden bestaat uit de voorzitter van de Tour de Force, de programmamanager en twee nader te benoemen leden.
 2. De jury zal haar taak onafhankelijk uitvoeren. Selectie van de genomineerden vindt plaats op basis van het gezamenlijke oordeel aan de hand van vier criteria: (1) creativiteit, (2) samenwerking, (3) stimulerend effect initiatief en (4) besteding van prijzengeld.

§ 6.) Prijzen

 1. De volgende prijzen staan ter beschikking:
  1. 1 x geldbedrag van 5.000 euro.
  2. 2 x geldbedrag van 2.500 euro.

De prijs dient om Deelnemers te stimuleren initiatieven uit te voeren en succesvolle samenwerkingen te realiseren met als doel het fietsen in Nederland verder te brengen.

 1. De jury bepaalt welke 5 deelnemers als genomineerde in aanmerking komen voor het winnen van een bovengenoemde prijs.
 2. De bezoekers van het Nationaal Fietscongres bepalen met het uitbrengen van hun persoonlijke stem de uiteindelijke 3 prijswinnaars en de winnaar van de Initiatiefprijs.

§ 7.) Berichtgeving over prijzen, participatieverplichtingen van de winnaar, prijs en prijsuitkering, gebruikmaking van de prijs

 1. De Inschrijvers van de 5 genomineerden worden uitgenodigd voor het Nationaal Fietscongres.
 2. Op 22 mei 2023 worden 5 deelnemers genomineerd voor de Prijs door de jury. Deze deelnemers worden door de TdF geïnformeerd. Zij gaan er mee akkoord dat de TdF en het Nationaal Fietscongres in de daaropvolgende weken over het Initiatief communiceren.
 3. De deelnemers aan het Nationaal Fietscongres stemmen op het congres op hun favoriete Initiatief. De winnaars worden op het congres bekend gemaakt aan het publiek.
 4. De Prijzen moeten door de winnaars worden geaccepteerd zoals ze toegekend zijn. Door de Prijs te accepteren, wordt de winnaar geacht alle van toepassing zijnde voorwaarden te hebben geaccepteerd.
 5. De Prijzen worden in 2023 beschikbaar gesteld op basis van een daadwerkelijke uitvoering of realisatie van het Initiatief. Een contante uitbetaling of vervangende prijs is niet mogelijk.
 6. De winnaar mag de Prijs of onderdelen daarvan niet overdragen. De Prijs is uitsluitend bedoeld om het Initiatief te ondersteunen conform de inschrijving.

§ 8.) Beëindiging van het Initiatief

 1. De Initiatiefperiode voor de Initiatiefprijs 2023 loopt tot en met 31 december 2023.

§ 9.) Gegevensbescherming

 1. Verplicht voor de deelname aan de Initiatiefprijs zijn de opgave van persoonsgegevens, waarmee de Deelnemer tevens akkoord gaat met de voorwaarden van Initiatiefprijs. De persoonsgegevens worden bovendien voor het informeren van de winnaars en voor het ter beschikking stellen van de prijs en de uitvoering daarvan gebruikt.

§ 10.) Overige

 1. Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden onuitvoerbaar wordt of is, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. De ongeldige/onuitvoerbare bepalingen dienen door de partijen met zulke bepalingen te worden vervangen die de opzet van de partijen het dichtste naderen.
 2. De Initiatiefprijs is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
 3. Alle vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Initiatiefprijs dienen uitsluitend te worden gericht aan: info@tourdeforce.nl
Terug naar boven