Netwerk (deel)fietsparkeren uitgewerkt voor Eindhoven

Netwerk (deel)fietsparkeren uitgewerkt voor Eindhoven

Recent heeft gemeente Eindhoven het nieuwe Eindhovense Masterplan mobiliteit in 2050 vastgesteld. Dit Masterplan gaat over verbinding, vrijheid voor iedereen, ruimte maken, schoon, veilig, gezond en ontspannen. De dromen uit dat Masterplan geven weer welke rol mobiliteit speelt in de grote stedelijke opgaven van Eindhoven, zoals de verstedelijking, verduurzaming en de inclusieve stad. Dit betekent onder meer dat ruimte wordt gemaakt voor de mobiliteitstransitie. Meer lopen en fietsen en het binnen handbereik hebben van deelvervoer zijn essentieel voor het slagen van de mobiliteitstransitie. Voor de komende jaren wordt daarom ingezet op een dekkend netwerk van locaties voor fietsparkeren en het parkeren van deeltweewielers in de stad. Samen met Royal HaskoningDHV is een geïntegreerd netwerk van (deel)fietsparkeerplaatsen (hubs) uitgewerkt waarbij per locatie is onderzocht welk behoefte er is, welk type hub er moet komen, wat de inpasbaarheid is en hoe dit moet gaan worden uitgerold.

Partnernieuws - Royal HaskoningDHV

Voor het onderzoek zijn we gestart met onderzoek en analyse van het gebruik de huidige fietsparkeerplaatsen en de huidige gedeelde tweewielers. In enkele expertbijeenkomsten zijn de parameters van het netwerk gedefinieerd. Vervolgens zijn de parameters in een door RHDHV ontwikkelde GIS-tool gebruikt om de parkeerlocaties voor zowel fietsparkeren als deelmobiliteit automatisch over de stad te verspreiden. De gewenste parkeerlocaties zijn gekozen op basis van:

  1. De (loop)afstand tussen verschillende parkeervoorzieningen
  2. De aanwezigheid van reeds bestaande parkeervoorzieningen
  3. De beschikbare ruimte (ten eerste de aanwezigheid van een parkeervak, ten tweede de breedte van het voetpad)
  4. Nabijheid van bestaande bestemmingen of grootschalige woonlocaties
  5. Verbinding naar openbaar vervoer. Het resultaat uit de GIS tool was een netwerkkaart met een evenredige verspreiding van toekomstige hubs. Dit raster diende daarna verder gefinetuned te worden op logica en wenselijkheid.

Met lokale experts, verschillende campuseigenaren, mobiliteitsaanbieders en gebiedscoördinatoren van gemeente Eindhoven is de netwerkkaart verder uitgewerkt. Deze kaart biedt een basis van verdeling van hubs inclusief een verdeling naar type hubs. We onderscheiden hierbij 3 typen hubs: fietsparkeren+deelfietsen, deeltwielershub (fietsparkeren en deeltweewielers) en de buurthub (waar ook deelbakfietsen en/of deelauto’s parkeren). Deze hubs zijn op eigen manier vindbaar en herkenbaar.

Nadat het netwerk gefinetuned is hebben we een uitvoeringstrategie uitgewerkt. Stap voor stap gaat gemeente Eindhoven de komende jaren het hubnetwerk uit rollen over de stad, waarbij zo snel mogelijk een volledige dekking van het stedelijk gebied wordt gezocht. Uiteindelijk moeten ruim 1.000 (deel)fietsparkeerplaatsen en hubs effectief verspreid en gerealiseerd worden in Eindhoven. En dat alles in samenspraak met bewoners en belanghebbenden, want de gebruiker staat centraal!

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven