Fiets Peloton Module: ieder kruispunt een andere aanpak

Fiets Peloton Module: ieder kruispunt een andere aanpak

De Fiets Peloton Module won in 2023 de Tour de Force Initiatiefprijs. Met Marcel Willekens, Adviseur Smart Mobility bij DTV Consultants, kijken we terug op het afgelopen jaar.

Wat is de Fiets Peloton Module? Hoe draagt het initiatief bij aan het verder brengen van de fiets in Nederland?

“De Fiets Peloton Module is een tool om groepjes fietsers eerder groen te geven bij verkeerslichten. Het viel op dat fietsers nu soms onnodig lang moeten wachten en daardoor ontmoedigd worden. Met de Fiets Peloton Module wordt het groen afgestemd op het aantal fietsers en hun snelheid. Dat zorgt ervoor dat fietsers minder hoeven te stoppen en de wachttijden 30-40% korter zijn. In april 2023 zijn de eerste pilots op vier kruispunten gestart. Met een camera wordt de aanwezigheid en snelheid van alle fietsers richting het verkeerslicht bepaald. Als deze fietsers bij de stopstreep een groepje van drie of vier fietsers vormen, wordt het verkeerslicht naar groen gestuurd.”

Wat is er met de gewonnen 5.000 euro gedaan? Hoe heeft dit bedrag het initiatief verder gebracht?

“Het geldbedrag is gebuikt om de Fiets Peloton Module verder te optimaliseren. Met name bij het herkennen van de groepjes fietsers. Hoe beter dat gaat, hoe meer verkeerslichten op maat op groen gaan. Op sommige kruispunten is het vooral ’s ochtends druk met overstekende fietsers. Dan bestaan die groepjes uit zeven of acht fietsers. In de middag en avond is dat een heel ander verhaal. Ieder kruispunt heeft dus een andere aanpak nodig om de fiets verder te brengen. De pilots worden april 2024 afgerond en dan is een verkeerskundige evaluatie beschikbaar. Op basis daarvan maken wij een handreiking voor de wegbeheerder en ronden wij het standaardiseren van de software van de Fiets Peloton Module af. De module is vanaf dat moment voor heel Nederland inzetbaar.”

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven