Dit zijn de vijf genomineerden voor de TdF-Initiatiefprijs 2024!

Dit zijn de vijf genomineerden voor de TdF-Initiatiefprijs 2024!

De Tour de Force Initiatiefprijs is bedoeld voor organisaties die samenwerken en goede initiatieven bedenken om het fietsen in Nederland een boost te geven. De prijs stimuleert de daadwerkelijke uitvoering van diverse fietsinitiatieven. Tot en met 12 april jl. konden organisaties hun inzending naar het Nationaal Fietscongres opsturen. En inmiddels zijn de genomineerden bekend!

Uit alle inzendingen van 2024 heeft de vakjury een top 5 gekozen. Programmamanager Ronald de Haas is een van de drie juryleden die de inzendingen beoordeelt. Hij is blij met de kwaliteit van de inzendingen dit jaar. Meer over het beoordelingsproces lees je in dit interview.

Dit zijn de vijf genomineerden van Tour de Force Initiatiefprijs 2024, in willekeurige volgorde:

Provincie Groningen - Kinderfietsroutes: avontuurlijk fietsplezier voor het hele gezin

Kinderfietsroutes zijn routes van maximaal 15 kilometer, bedoeld voor kinderen én hun ouders. Tijdens de fietstocht beleven kinderen een spannend avontuur en voeren opdrachten uit. Met de fietsroutes wil de provincie kinderen met plezier op de fiets krijgen en op de fiets houden. Door een spelelement toe te voegen aan het fietsen wordt fietsen een aantrekkelijke activiteit voor kinderen en laten ze ouders/begeleiders kennis maken met het fietsknooppuntennetwerk.

Als het initiatief de Tour de Force Initiatiefprijs wint, willen ze graag door ontwikkelen en over alle routes die er nu liggen een themaroute leggen, zodat je bijvoorbeeld in de herfstvakantie of meivakantie een nieuwe route kunt fietsen.

SportUtrecht - Veilig leren fietsen in het verkeer voor leerlingen van het speciaal onderwijs

SportUtrecht vergroot fietsvaardigheid en mobiliteit van ieder kind met hun innovatieve methode voor veilig fietsen in het speciaal onderwijs. Met de lesmethode ‘Veilig Fietsen in het Verkeer’ wil SportUtrecht de leerlingen in het speciaal onderwijs vrij, vol vertrouwen en veilig deel laten nemen aan het (fiets)verkeer. Met het oog op deelname aan het praktisch verkeersexamen. Het veilig leren fietsen in het verkeer biedt leerlingen op het speciaal onderwijs de kans om zelfstandig naar school, naar sport, naar vrienden en voor recreatie te fietsen. Juist voor deze doelgroep is dat belangrijk, aangezien er landelijk nog weinig voor hen wordt gedaan.

Mocht dit initiatief de Tour de Force Initiatiefprijs winnen, dan wordt de prijs ingezet voor het ontwikkelen van lessen in samenwerking met partners, de Gemeente Utrecht en speciaal onderwijs scholen. De prijs is ook bedoeld voor het testen van de methode op het speciaal basisonderwijs en voor professionalisering van docenten, waarbij er geïnvesteerd wordt in trainingen voor de Fietsmeesters van SportUtrecht, zodat zij met de juiste tools de trainingen kunnen geven.

Stichting Sportevenementen Nederland - Oncomid Fietstour, oncologisch symposium over (p)rehabilitatie

Met het unieke wetenschappelijke Fiets- en kennis-evenement 'Beweging in Behandeling,' dat vorig jaar voor het eerst werd georganiseerd, werken de organisatoren aan de bewustwording van patiënten en zorgprofessionals ten aanzien van de positieve medische impact van fietsen, voorafgaand, tijdens en na een oncologische behandeling. In de ochtendprogrammering en tijdens de fietstocht staat beleving en verbinding centraal en is er aandacht voor interventies vanuit programma 'Doortrappen'. In de middag van het symposium staat het 'hoe' en wat' van bewegen tijdens behandelingen centraal. Dit Fiets- en kennis-evenement wordt georganiseerd door een collectief van: Stichting Sportevenementen Nederland, Oncomid (samenwerking van 9 oncologische ziekenhuizen in Midden Nederland), Provincie Utrecht, Doortrappen en het Expertpanel Fiets & Gezondheid van VSG. Dit project en deze coalitie werden mede geïnitieerd en geactiveerd door de Utrecht Bike Community. Het is een wereldprimeur dat het fietsen op deze wijze voor en met deze doelroepen in de schijnwerpers staat.

Het te winnen geldbedrag wordt besteed aan de bekostiging van dit Fiets- en Kennis event. Om zo het evenement laagdrempelig te kunnen houden en de ambitie overeind te houden om het jaarlijks te blijven organiseren en ook andere regio's te inspireren hetzelfde te doen. Dit jaar vindt op zaterdag 21 september de 2e editie van 'Beweging in Behandeling' plaats..

Vervoerregio Amsterdam - Kinderfietsenplan Amstelveen

De gemeente Amstelveen, de ANWB, Ons Tweede Thuis en de Vervoerregio Amsterdam stimuleren lokale initiatieven om vervoersarmoede bij kinderen in Amstelveen tegen te gaan. Het doel is om 700 kinderen die leven rondom het sociaal minimum aan een fiets te helpen. Door de mogelijkheid om te fietsen wordt het makkelijker om naar school te kunnen of mee te doen aan sociale of sportactiviteiten. Hiermee creëer je gelijke kansen. Hoe eerder kinderen leren fietsen, hoe beter dit is voor de doelstellingen op het gebied van verkeersveiligheid. De betrokken partijen hopen dat kinderen ook in de toekomst voor dit gezonde en milieuvriendelijke alternatief kiezen.

De Tour de Force Initiatiefprijs zal worden ingezet ten behoeve van Ons Tweede Thuis, zodat alle kinderen uiteindelijk een fiets kunnen gebruiken.

Ideate - Veilig gevoel op de fiets - ook in het donker

In het Nationaal Toekomstbeeld Fiets wordt de ambitie uitgesproken om in 2027 het aantal fietskilometers met 20% te laten toenemen. Dan is het belangrijk dat mensen wíllen fietsen. Deze motivatie stimuleer je onder andere door aantrekkelijke en veilige fietsroutes in te richten. Opvallend is namelijk dat de routekeuze van fietsers niet altijd afhangt van de snelste route. Een fietser kiest regelmatig voor een prettige, veilige of aantrekkelijke route. Fietsstimulering gaat dus ook over het verbeteren van de fietsbeleving. Hoe zorgen we ervoor dat fietsers zich prettig en veilig voelen op fietsroutes, ook in het donker? In dit vraagstuk spelen zowel de inrichting van de ruimtelijke omgeving, als cultuur en individuele perceptie een rol. Dit vraagt om een integrale aanpak, die de Fietsersbond, Ideate en Mobycon samen aanbieden.

Als dit initiatief de Tour de Force Initiatiefprijs wint, wordt de prijs ingezet om het effect te meten en de aanpak te verbeteren.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven